Terug naar kennisbank

PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport6 mei 2019Jacques van de Worp

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van ECN part ofTNO en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++).

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan PBL gevraagd om specifiek advies uit te brengen over het raamwerk voor subsidiëring van warmte in de SDE++. In de volgende paragrafen staan passages uit de uitvraag van EZK aan PBL met betrekking tot warmte, waarin de adviesvraag nader gespecificeerd wordt alsmede de uitgangspunten die op deze adviesvraag betrekking hebben.

Een rectificatie van de regeling (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019 dd. 2 oktober 2019 kunt u hieronder downloaden.