Terug naar kennisbank

Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief18 maart 2022Jacques van de Worp

In deze brief een toelichting op de CO₂-afvang en opslag (CCS), hernieuwbare elektriciteit, warmte en biogrondstoffen, de SDE++ in 2023, resultatenSDE++ in 2021 en de uitgevoerde second opinion van de ETS-prijsraming en de bredere herziening van de prijsramingen voor de SDE++.

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de aankomende openstellingsronde van de SDE++ in 2022. Conform het Coalitieakkoord richt het kabinet zich bij de uitwerking van beleidsmaatregelen op een emissiereductie van 60% in 2030. De SDE++ levert een belangrijke bijdrage aan het koste neffectief realiseren hiervan. Ook de ontwikkeling van de productie van hernieuwbare elektriciteit en ontwikkeling van deze markt is extra belangrijk in het licht van het onafhankelijker worden van gas uit Rusland.