Terug naar kennisbank

Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie20 augustus 2021Jacques van de Worp

Staatscourant Nr. 38594, 20 augustus  2021

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 augustus 2021, nr. WJZ/21159360, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LV subsidies en de regeling openstelling EZK- en LNV subsidies 2021 in verband met een verhoging van het subsidieplafond en enkele wijzigingen van de module Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie in een openstelling enwijziging van de submodule Topsector Energiestudies Industrie.