Terug naar kennisbank

Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport11 september 2022Jacques van de Worp

Dit rapport draagt bij aan de feitenbasis over de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid voor de industrie. In deze studie zijn de de effecten op het speelveld van het klimaatbeleid voor de industrie (vanuit micro-economischperspectief) geanalyseerd.

Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis over de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid voor de industrie. In deze studie analyseert PWC de effecten op het speelveld van het klimaatbeleid voor de industrie (vanuit micro-economisch perspectief). Dit bestaat ten eerste uit de nationale heffing op uitstoot van industriële broeikasgassen, de stijging van de EB/ODE-tarieven (en afschaffing van de metallurgische en mineralogische vrijstelling), de afschaffing van de WKK-vrijstelling hierin en het stopzetten van de compensatie voor indirecte EU ETS-kosten (hierna: “kostenverhogende maatregelen”). Ten tweede is ook de wijziging van de SDE++ mee in de analyse (kwalitatief) meegenomen. Er zijn dus zowel de ‘sticks’ als de ‘carrots’ geanalyseerd.

Het onderzoek is gebaseerd op zes uitgebreide case studies. In de case studies onderzoekt PWV de impact van het aangedragen klimaatbeleid op productie- en investeringsbeslissingen van zes industriële bedrijven (bepaald door EZK). Op basis van case studies kunnen geen conclusies worden getrokken voor de sector of industrie als geheel. Wel kunnen uit deze case studies waardevolle lessen worden geleerd over het handelingsperspectief (verduurzamingsopties en zaken die bedrijven hiervoor nodig hebben) van bedrijven en de wijze waarop investeringsbeslissingen worden genomen. Bij de selectie van partijen voor de case studies is beoogd om variatie in handelingsperspectief te waarborgen.