Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

Klimaat Wet- en regelgeving, SubsidieKamerbrief26 april 2019Jacques van de Worp

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd conform eerdere toezeggingen over de voortgang van de verbreding van de SDE+.

Sinds de vorige brief van 23 november 2018 (Kamerstuk 31239, nr. 293) is er een aantal stappen gezet. In deze brief leg ik eerst kort de voorgenomen werking van de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++) uit. Daarna bespreek ik onder welke voorwaarden technieken zijn geselecteerd voor de berekening van de subsidiebedragen met het oog op openstelling in het voorjaar van 2020. Ook bespreek ik de benodigde vervolgstappen voor technieken die in het voorjaar van 2020 nog niet in aanmerking komen, maar mogelijk op een later moment wel in de SDE++ opgenomen kunnen worden. Tot slot schets ik het vervolgproces dat ervoor moet zorgen dat de SDE++ per 1 januari 2020 in werking kan treden.