Terug naar kennisbank

Verkenning van de marktordening voor Carbon Capture and Storage (CCS)

Klimaat Prijzen en tarieven, SubsidieRapport17 april 2024Ivonne Servin Balderas

Onderzoek naar de huidige voorwaarden voor een korte/lange termijn CCS-markt in Nederland

Op korte termijn zou er vanuit een deel van de overheid toezicht moeten zijn op de tariefstelling en toegangsvoorwaarden voor de CO2-uitstoters. Verder moet de SDE++ subsidie worden uitgebreid tot buiten Nederland om een concurrerende markt mogelijk te maken. Op de lange termijn kan het toezicht van de overheid op de tariefstelling wegvallen dankzij de business to business CCS-markt.

Cover rapport Machiel Mulder CCS april 2024