Demonstratie- Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten CO2-emissiereductie

Waar gaat het over?

De DEI-subsidie is van oorsprong bedoeld om Nederlandse demonstratieprojecten op het gebied van energieopwekking en energiebesparing ‘in de etalage te zetten’. Het vervolg, de DEI+ regeling, sluit aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord en richt zich op kosteneffectieve CO2-emissiereductie m.b.v. innovatieve technieken op pilot- en demonstratieschaal. Projectvoorstellen moeten uitzicht geven op een goede slagingskans in de Nederlandse markt en maatschappij. Dat laatste door gemakkelijker de sprong naar internationaal succes te kunnen maken met producten, processen of diensten die een bedrijf ontwikkeld heeft.

De reductie kan zowel gericht zijn op energiebesparing of procesefficiëntie in het productieproces, maar ook investeringen in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie. De focus ligt op innovaties die bijdragen aan kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. De DEI+ biedt ook mogelijkheden voor projecten die gericht zijn op de circulaire economie.

Wat betekent het voor u?

Ondernemers kunnen voor meerdere nieuwe thema’s binnen de DEI+ kortlopende projecten indienen. Voor de projecten geldt over het algemeen een maximale looptijd van vier jaar, maar de subsidiethema’s kunnen verschillende looptijden hebben. Het gaat om specifieke thema’s met de verschillende subsidiebudgetten. De regeling is opengesteld op basis van het first-come-first-serve principe.

Wat is de  status van dit dossier?

De uitvoering van de DEI+ is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt de DEI+-subsidie 2020 aanvragen van januari 2020, in ieder geval tot begin januari 2021.