De factuur gas van uw netbeheerder

Alle (gereguleerde) kostenposten op een rijtje

 

Als aangeslotene op een openbaar net van een netwerkbedrijf ontvangt u van de netbeheerder een factuur voor de instandhouding van uw aansluiting en het transport van gas naar uw aansluiting. Grootverbruikers (>40m3/jaar met telemetriemeting) ontvangen iedere maand een factuur. Een drietal vaste parameters dient minimaal op uw factuur te staan. (behalve dan afrekenperiode, datum, aansluitadres, contractnummer, etc.) Dit zijn de EAN-code, de aansluitcategorie en de gecontracteerde capaciteit.

EAN code
De EAN-code is een uniek nummer voor uw elektriciteits- of gasaansluiting. Het is een 18-cijferig nummer waarbij de eerste twee cijfers de landcode weergeven en de cijfers op  positie 3 tot en met 8 de netwerkbeheerder. De overige cijfers zijn uniek voor de locatie van de aansluiting. In het EAN-codeboek is op basis van een adres de EAN-code van de aansluiting en de netbeheerder te vinden.

Aansluitcategorie
De netbeheerder onderscheidt per drukniveau (lage druk, hoge druk en extra hoge druk) een aantal aansluitcategorieën bijvoorbeeld HD 160-250 Nm3/uur. Deze waarde moet op uw factuur staan (en in uw aansluit- en transportovereenkomst.

Gecontracteerde transportcapaciteit
De gecontracteerde transportcapaciteit is de capaciteit die een telemetriegebruiker verwacht op enig moment in een kalenderjaar maximaal gedurende één uur nodig te hebben. Deze waarde moet op uw factuur staan. (zie ook de Tarievencode Gas).

Landelijke aansluit- en transportkosten
Grootgebruikers aangesloten op het net van GTS (GasTransportServices) betalen minimaal exit- en connectiekosten. Daarbovenop kunnen allerlei specifieke diensten zijn overeengekomen zoals kwaliteitsconversie, diversion,  wheeling, etc.) Afhankelijk van uw afspraken met Gas Transport Services (GTS) worden de kosten door GTS of door de leverancier doorbelast. De exit kosten zijn afhankelijk van het Gasontvangststation (GOS) waar het gas wordt ontvangen. Voor alle gasontvangststations zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld.

Regionale aansluit en transportkosten
Grootverbruikers op een regionaal net betalen een drietal kostenposten:

a)      transportafhankelijke kosten

b)      transportonafhankelijke kosten

c)      aansluitdienst

De hoogte van de verschillende kostenposten is afhankelijk van het drukniveau van uw aansluiting en de categorie waarin u bent ingedeeld.

NB: De kosten voor het transport van gas over het landelijke net van GTS stemt u met uw leverancier af. Hij draagt zorg zoor uw programmaverantwoordelijkheid en dat het gas op het regionale net wordt afgezet.

Niet gereguleerde kosten
Alle overige kosten die de netbeheerder in rekening brengt zijn de niet gereguleerde kosten. Dit kunnen onder andere afspraken uit het verleden zijn die nog van toepassing zijn.

Naheffing
Mochten kostenposten niet correct zijn berekend dan volgt er een zogenaamde naheffing. Naheffingen zijn aan wettelijke voorwaarden gebonden.

Leden lezen na het inloggen meer over:

  • Kostenposten regionale netbeheerders
  • Voorwaarden voor een naheffing
  • Meetkosten

Calorische correctie

 

Login