Elektriciteitsmarkt

Goed functionerende elektriciteitsmarkt van direct belang

De productie, de handel en de levering van elektriciteit staan - in tegenstelling tot het transport en de distributie – bloot aan marktwerking. Voor u als zakelijke gebruiker van elektriciteit is een goed functionerende elektriciteitsmarkt van direct belang. Het draagt bij aan:
  • uw leveringszekerheid;
  • uw keuzevrijheid;
  • efficiënte prijzen voor u als zakelijke elektriciteitsafnemer.

Rol VEMW

VEMW heeft geen directe invloed op de prijs die op de elektriciteitsmarkt tot stand komt. VEMW oefent wel invloed uit, gericht op het realiseren van een goed functionerende markt en prijzen die vraag- en aanbodverhoudingen reflecteren en tot een gelijk speelveld leiden. Zo ijvert VEMW voor het wegnemen van structurele en administratieve belemmeringen die verdere Europese marktintegratie in de weg staan.

Prijsvorming

De elektriciteitsprijs verandert van uur tot uur en van dag tot dag. De elektriciteitsprijs komt tot stand onder invloed van een aantal factoren. De brandstofmix speelt een grote rol maar ook transportbeperkingen op en binnen- en landsgrenzen zijn bijvoorbeeld van invloed. De prijs van gas, kolen en CO2 zijn van grote invloed, maar de vraag of het waait en/of de zon schijnt is van steeds grotere betekenis. Doordat de Nederlandse elektriciteitsmarkt gekoppeld is aan omringende landen zijn vraag, aanbod en weersomstandigheden in de ons omringende landen ook steeds meer een bepalende factor. De elektriciteitsmarkt is complex en volop in beweging. Voor zakelijke elektriciteitsgebruikers is een goed begrip van de prijsvorming op die markt erg belangrijk.

Handelsplaatsen

Er is niet één fysieke elektriciteitsmarkt maar er zijn verschillende handelsplaatsen waar vraag en aanbod samen komen. Vraag en aanbod bepalen wie voor welke prijs elektriciteit koopt en wie voor welke prijs elektriciteit produceert. U kunt rechtstreeks bij een leverancier elektriciteit kopen maar u kunt ook zelf of via een broker direct inkopen op de groothandelsmarkt.

Producten

De elektriciteitsmarkt biedt verschillende producten. U koopt bijvoorbeeld op de spotmarkt elektriciteit die de volgende dag of zelfs over een paar uur geleverd wordt. Op de termijnmarkt koopt u producten met een levering op een termijn, langer dan een dag (week, maand,kwartaal, jaar etc.). Voor u als zakelijke elektriciteitsgebruiker is het belangrijk om te weten hoe u in uw behoefte aan elektriciteit kunt voorzien. 

De Stemming!

VEMW publiceert elke werkdag De Stemming! In dit unieke overzicht, exclusief voor VEMW-leden, vindt u niet alleen de dagelijkse elektriciteitsnoteringen maar treft u ook de marktontwikkelingen over langere periodes inclusief historische overzichten.