Terug naar kennisbank

Onbalansprijssystematiek TenneT: Hoe komen de geldstromen tot stand?

Elektriciteit Markt, LeveringRapport29 maart 2022Matthieu van den Beld

Dit document beschrijft de systematiek die wordt gehanteerd om de onbalansprijs vast te stellen. TenneT TSO B.V. streeft er met dit document naar marktpartijen en andere belanghebbenden inzicht te geven in de begrippen, het proces en geldstromen behorend bij de onbalansverrekening.

TenneT TSO B.V. heeft in de E-wet van 1998 (artikel 16) de wettelijke taak toegewezen gekregen om de balans tussen de levering van elektriciteit aan en afname van elektriciteit van het elektriciteitsnet te handhaven. Als onderdeel van de Nederlandse regulering ligt vast dat marktpartijen met een onbalans afgerekend worden tegen de zogenoemde 'onbalansprijs'.