Terug naar kennisbank

Rapport CE Delft "Elektrificatie en vraagprofiel 2030"

Elektriciteit Markt, Emissie, LeveringRapport1 september 2022Matthieu van den Beld

TenneT wil de energietransitie versnellen door jaarlijks een E-Top te laten plaatsvinden. Op de E-Top 2019 zijn twee thema’s geselecteerd om verder uit te diepen in een werkgroep ten behoeve van de E-TOP 2020. Dit rapport beschrijft het resultaat van de werkgroep ‘Elektrificatie en het Toekomstige Vraagprofiel’.

Naar aanleiding van de E-Top 2019 heeft TenneT twee belangrijke thema’s geïdentificeerd: ‘Flexibiliteit en Warmte in de Gebouwde Omgeving’ en ‘Elektrificatie en het Toekomstige Vraagprofiel’. Voor elk thema is een werkgroep opgezet die in de aanloop naar de E-Top 2020 het thema verder onderzocht.

In de werkgroep elektrificatie zijn allereerst de mogelijkheden tot elektrificatie uitgediept voor drie sectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie. Hierbij lag de focus op de ontwikkelingen tot 2030, waarbij een doorkijk tot 2050 is gegeven waar nuttig. De werkgroep is verder gegaan waar veel bestaande studies naar elektrificatie stoppen. CE Delft werkte samen met expertpanels om de elektrificatie in beeld te brengen. 

Elektrificatie van de energievraag kan een belangrijke mogelijkheid zijn om de CO2-emissie te beperken. De potentiële extra elektriciteitsvraag als gevolg van elektrificatie in de komende 10 jaar bedraagt 15 tot 68 TWh/jaar, onderverdeeld naar verschillende deelsectoren. Het uitgangspunt is het Klimaatakkoord, zichtjaar 2030. Het minimale en maximale potentieel is bepaald aan de hand van kosten, baten en de geïdentificeerde barrières. De vraag door elektrificatie neemt fors toe, maar wordt gedempt door efficiëntieverbetering in alle sectoren. In het Klimaatakkoordscenario neemt de totale vraag toe met zo’n 25 TWh (+21%) ten opzichte van 122 TWh in 2018.

Presentatie Frans Rooijers over rapport Elektrificatie en vraagprofiel 2030: https://www.youtube.com/watch?v=sDPKtcfp7kE&t=15s

Bron: CE Delft