Terug naar kennisbank

Rapport Strategy& "Publieke belangen Nederlandse Energievoorziening"

Elektriciteit Gassen MarktRapport4 september 2023Hans Grünfeld

De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is hoe de huidige marktordening van de gas- en elektriciteitsmarkt bijdraagt aan het borgen van de publieke belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en hoe publieke belangen beter kunnen worden geborgd.

PubliekeBelangenHet rapport schetst een wisselend beeld over de mate van liberalisering en de reactie op de energiecrisis in omringende EU-landen, in het bijzonder Frankrijk, Duitsland en het VK. Het rapport stelt dat er geen verband is gevonden tussen de mate van liberalisering in verschillende landen en hoe hard deze landen zijn getroffen door de energiecrisis. Ook geeft Strategy& aan dat de geliberaliseerde Europese energiemarkt de effecten van de energiecrisis niet heeft verergerd, maar juist heeft bijgedragen aan het mitigeren van de schadelijke effecten van de energiecrisis door de schaarse energie efficiënt te verdelen. Het rapport stelt echter ook dat marktwerking in nauwe zin onvoldoende is om de publieke belangen te borgen. Een geliberaliseerde energiemarkt vereist een proactieve overheid die kaders stelt en waar nodig ook prikkels geeft om de publieke belangen te borgen.


Bron: EZK