Terug naar kennisbank

Rapport Baringa "Financing models for nuclear power plants"

Elektriciteit MarktRapport26 september 2022Hans Grünfeld

Het doel van dit rapport Financieringsmodellen voor kerncentrales is om EZK relevante inzichten te verschaffen met betrekking tot de verschillende financieringsmodellen voor kerncentrales en de mogelijke rol die de Nederlandse overheid zou kunnen spelen met het oog op haar ambities op het gebied van kernenergie.

Financing models for nuclear power plantsDe Nederlandse regering wil de eerste stappen zetten voor de bouw van twee kerncentrales. In het regeerakkoord wordt de keuzevoor kernenergie en de ambities voor twee nieuwe kerncentrales als volgt toegelicht:“Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas.Dit kabinet zet de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dat betekent onder andere dat onderzocht wordt hoe de (financiële) bijdrage van de overheid ingevuld zou moeten worden en hoe wet-en regelgeving de nucleaire ambities kan ondersteunen. Baringa heeft in opdracht van de Directie Kernenergie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid case studiesuitgevoerd voor Finland, Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk; een viertal Europese landen waar recent kerncentrales gebouwd zijn, nieuwbouwprogramma’s zijn gestart of worden voorbereid.

Het rappart geeft inzichten in de verschillende financieringsmodellen voor kerncentrales en de mogelijke rol die de Nederlandse overheid zou kunnen spelen.

Bron: Baringa