Terug naar kennisbank

Presentaties VEMW webinar Energiecrisis

Elektriciteit Gassen Markt, LeveringPresentatie23 september 2022Thessa de Ridder

Presentaties van het VEMW webinar Energiecrisis dat plaatsvond op vrijdag van 23 september 2022.

Nadat de afgelopen maanden hard gewerkt is aan de gas voorzieningszekerheid met o.m. het vullen van de gasbergingen en het vergroten van de LNG-capaciteit, zijn we in september 2022 in een nieuwe fase van de gas- en energiecrisis terechtgekomen. De enorme prijsescalatie van de laatste maanden leidt ertoe dat bedrijven in onder meer de staal- en metaalindustrie, de chemie en kunstmest, de papier- en karton, de keramiek en voedingsmiddelensector hun productie moeten terugregelen of zelfs stopzetten. Dat leken tijdelijke ontwikkelingen, maar de vooruitzichten zijn met de huidige forwardprijzen en toenemende contracteringskosten niet erg rooskleurig. Tegelijkertijd wordt door het ministerie van EZK in overleg met VEMW gewerkt aan de invulling van een gas-afschakel tender en een noodplan voor verplichte afschakeling.   

Sprekers: Hans Gruenfeld, Jacques van de Worp en Eric Picard