Terug naar kennisbank

Achtergrondrapport CE Delft "Markt en flexibiliteit"

Elektriciteit Markt, LeveringRapport1 juni 2022Matthieu van den Beld

Het doel van dit project is de verkenning en ontwikkeling van een breed gedragen bestel van marktinrichting en regelgeving voor de elektriciteitsvoorziening ter ontsluiting van flexibiliteit ten behoeve van flexibiliteitsbehoefte.

Dit rapport vormt de hoofdrapportage van het project ‘Markt en flexibiliteit; marktinrichting ter ontsluiting van flexibiliteitsopties’. Deze hoofdrapportage biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten van het project. Naast deze  rapportage is er ook een achtergrondrapportage beschikbaar waarin een breed overzicht en gedetailleerdere uitwerking van de analyses en resultaten van het project wordt gepresenteerd. Het project is opgezet naar aanleiding van de analyse ten behoeve van de denktank ‘structurele verandering energiemarkt’.1 De analyse blikt vooruit op de ontwikkelingen in het elektriciteitssysteem tot 2030. Uit de analyse volgt dat de toenemende bijdrage van zonne- en windenergie aan het elektriciteitssysteem leidt tot een toenemende behoefte aan flexibiliteit en flexibiliteitsvoorziening in het systeem.

Bron: CE Delft