Terug naar kennisbank

Rapport Witteveen + Bos "Scenariostudie kernenergie"

Elektriciteit MarktRapport26 september 2022Hans Grünfeld

Naast het onderzoek naar de financieringsaspecten van kernenergie, de impact ervan op grondstoffen en energiezekerheid, de gevolgen ervan op de ruimtelijke inpassing van energieproductie, gaat deze studie vooral over de toekomstige optimale elektriciteitsproductiemix.

De doelstelling van de studie is te achterhalen op welke manier kernenergie in de toekomstige Nederlandse energiemix een onderdeel kan zijn van het energieaanbod en wat hiervan de kosten en baten zijn. Deze Scenariostudie richt zich op een optimalisatie van de verhoudingen binnen de energiemix in Nederland tussen 2030 en 2050 en erna.