Terug naar kennisbank

Market design Europese Commissie

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, MarktRapport18 mei 2022Jacques van de Worp

Kortetermijnmaatregelen op de energiemarkt en verbeteringen op lange termijn in de opzet van de elektriciteitsmarkt – een gedragslijn.


Met deze mededeling wordt beoogd om:

 • aanvullende kortetermijnmaatregelen voor te stellen die verder gaan dan de toolbox en die
  de EU of de lidstaten in de gas-en elektriciteitssectoren kunnen nemen om het effect van
  voortdurend hoge energieprijzen op consumenten en ondernemingen aan te pakken;
 • mogelijke maatregelen te treffen tegen een eventuele verstoring van de levering van
  Russisch gas;
 • een pad voor het optimaliseren van de werking van de Europese elektriciteitsmarkt uit te
  stippelen, zodat deze beter bestand is tegen toekomstige prijsvolatiliteit en is aangepast aan
  het toekomstige koolstofvrije energiesysteem, met een toenemend aandeel hernieuwbare
  energiebronnen in de elektriciteitsproductie.

Brussels, 18.5.2022
COM(2022) 236 final