Terug naar kennisbank

Focus werkzaamheden ACM

Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt27 januari 2023Hans Grünfeld

ACM legt in 2023 de focus op de energiemarkt. Met een strenger toezicht op energiebedrijven, de publicatie van meer marktgegevens en de verduurzaming en digitalisering van de economie. In de Focus Werkzaamheden 2023 staat toegelicht hoe de ACM dit gaat invullen.

ACM Focus werk2023Markten goed laten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Dat is de missie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe onverwachte en heftige gebeurtenissen zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne markten uit hun evenwicht kunnen brengen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor mensen, bedrijven en de economie als geheel, op de korte én de lange termijn.

Markten werken niet vanzelf goed voor mensen en bedrijven. Denk aan de energiemarkt. Bescherming is nodig tegen ongewenste uitkomsten. Of het nu gaat om een onverwachte schok of om te verwachten gevolgen op de lange termijn. De ACM is tien jaar geleden opgericht om markten ook onder die omstandigheden goed te laten werken, zo nodig op basis van aangepaste spelregels. Daarvoor is stuurmanskunst nodig: van de wetgever, de toezichthouder, maatschappelijke organisaties, bedrijven en consumenten. Spelregels en het toezicht daarop vergen permanente wendbaarheid van iedereen.


In 2023 ligt de focus van de ACM op de volgende onderwerpen:
1. Energietransitie: het versnellen van de omschakeling naar duurzame energie voor iedereen
2. Digitale economie: het stimuleren van een open en eerlijke digitale economie
3. Verduurzaming: naar een duurzamere economie met respect voor mens, dier en milieu

Bron: ACM