Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Stabiel niveau spanningskwaliteit in 2019

  De spanningskwaliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet is in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel De spanningskwaliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet is in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel wordt sinds 2011 een lichte stijging ...
  6 mei 2020
  Elektriciteit Netwerken
 2. Aanpassing regels maakt congestiemanagement niet transparanter

  Op 28 april 2020 heeft toezichthouder ACM een codewijzigingsvoorstel van de netbeheerders gepubliceerd voor congestiemanagement, waarin een aanpassing van de spelregels wordt voorgesteld om schaarse transportcapaciteit op de elektriciteitsnetten te verdelen. Hiermee willen netbeheerders congestie...
  30 april 2020
  Elektriciteit Netwerken
 3. GTS studeert op aanpassing tijdstip afroep balanceeracties

  Landelijke gastransportnetbeheerder GTS studeert op aangeven van de gasbeurs ICE Endex op de mogelijkheden om het tijdstip voor het afroepen van balanceeracties eerlijker en ordentelijker te organiseren. Doel is de prijsvorming te verbeteren.
  28 april 2020
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 4. VEMW: stel industrie in staat noodzakelijke CO2-reductie investeringen te doen

  Het kabinet moet rekening houden met de wezenlijk veranderde omstandigheden door de coronacrisis bij de besluitvorming over de CO2-heffing voor de industrie. VEMW roept dan ook op om ervoor te zorgen dat de industrie in staat wordt gesteld om de noodzakelijke investeringen te doen om het klimaata...
  23 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 5. Kabinet beoordeelt de Europese industriestrategie

  Begin maart presenteerde de Europese Commissie een nieuwe industriestrategie voor Europa. Met deze strategie wil de Commissie de Europese industrie een koploper rol toebedelen op het gebied van verduurzaming en digitalisering. De Nederlandse overheid heeft haar visie op dit voorstel op 17 april n...
  22 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 6. Aanpassingen in regeling indirecte kostencompensatie ETS

  In de Rijksbegroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) was voor de regeling indirecte kostencompensatie ETS in uitkeringsjaar 2020 een bedrag opgenomen van €105,6 miljoen. Het ministerie maakte op 17 april jl. bekend dat het bedrag met €5 mln is verhoogd naar &eu...
  20 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 7. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven verder gedaald

  De CO2-uitstoot van de bedrijven in Nederland die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen is in 2019 gedaald met 4,2 procent t.o.v. 2018. Hiermee wordt een dalende trend doorgezet die in 2015 begon. In 2019 ging in het in totaal om 83,7 Mton (94,1 Mton in 2015). De 420 bedrijven uit...
  17 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 8. Klimaatneutrale energiescenario’s moeten inzicht geven in netinvesteringsbehoeften tot 2050

  De gezamenlijke energienetbeheerders hebben in lijn met afspraken uit het Klimaatakkoord het initiatief genomen om te komen tot een integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. Een eerste, inventariserende stap is met een viertal vraag- en aanbodscenario’s, die zijn uitgewerkt door Berensc...
  16 april 2020
  Klimaat Netwerken
 9. Netbeheerder moet spanningskwaliteit ook op middenspanningsnetten garanderen

  Op 8 april 2020 heeft de ACM een ontwerpbesluit gepubliceerd met nieuwe criteria voor spanningsdips. Deze criteria zullen naast hoogspanningsnetten nu ook voor middenspanningsnetten gelden. Bovendien zal voor beide netvlakken een nalevingsverplichting gelden in plaats van de inspanningsverplichti...
  15 april 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 10. TenneT vraagt ontheffing n-1 aan in Noord Nederland

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd op de aanvraag voor een ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve (n-1) door hoogspanningsbeheerder TenneT. Het gaat om een aantal hoogspanningsstations in de provincies Drenthe en Groningen. TenneT verzoekt een ...
  14 april 2020
  Elektriciteit Netwerken