Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. ACM stelt afdwingbare kwaliteitsnorm vast voor middenspanningsnetten

  In aanvulling op een norm voor snelle spanningsvariatie op (extra-)hoogspanningsnetten hebben de gezamenlijke netbeheerders in juni 2016 een voorstel gedaan voor een norm op middenspanningsnetten. Op basis van dit voorstel en overleg met stakeholders waaronder VEMW heeft toezichthouder ACM op 21 ...
  22 oktober 2019
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 2. Havenbedrijf en netbeheerders onderzoeken gezamenlijk elektrificatiemogelijkheden

  Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met regionale netbeheerder Stedin en landelijk netbeheerder TenneT een studie laten uitvoeren naar de gevolgen van de energietransitie voor het elektriciteitsnet in het havengebied. Aanleiding is de schaarste op het elektriciteitsnet op verschillende plekken in ...
  21 oktober 2019
  Elektriciteit Netwerken
 3. IMO resolutie slecht barrière voor grensoverschrijdende CCS

  Partijen in het zogenaamde London Protocol (LP) en London Convention (LC) onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties hebben een Noors-Nederlandse resolutie aangenomen die vervroegde toepassing van een amendement mogelijk maakt om onderzeese geologische formaties t...
  15 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 4. Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

  Minister Wiebes (EZK) heeft een Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) ingesteld. Een college dat de minister gaat adviseren over een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de infrastructuur die nodig is voor de transitie van de industrie zoals in het Klimaatakkoord ...
  14 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 5. Partijen bundelen data voor energietransitie

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bundeling van data om de uitvoering en monitoring van de energietra...
  11 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 6. Verwaarloosbaar risico op onderbreking gasvoorziening in Nederland

  In het kader van Europese regulering m.b.t. maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid wordt periodiek een ‘Preventief Actie Plan’ opgesteld dat een primaire focus heeft op risico’s van onderbrekingen op het gehele gassysteem. Uit de meest recente update blijkt ...
  10 oktober 2019
  Gassen Markt
 7. Ongekende tariefstijging TenneT in 2020

  Op 4 oktober publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de voorstellen van TenneT en de regionale netbeheerders voor de nettarieven gas en elektriciteit voor 2020. Er treedt een stijging kleiner dan 5 procentpunt op bij de meeste regionale netbeheerders. De tarieven van TenneT stijgen ...
  7 oktober 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarieven
 8. BBL gasleiding blijft onderdeel TTF marktgebied

  Sinds januari 2018 is de Balgzand Bacton Leiding (BBL), de interconnector tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geïntegreerd in het TTF-marktgebied. De gasnetbeheerders BBL Company (BBLc) en GTS zijn na een evaluatie tot de conclusie gekomen dat de integratie in stand moet blijven omd...
  4 oktober 2019
  Gassen Netwerken
 9. Rijkswaterstaat en bedrijven zetten schouders onder actualisatie lozingsvergunningen

  Ongeveer driekwart van de lozingsvergunningen van bedrijven vraagt om aanpassing. Een kwart moet bij voorkeur al op korte termijn worden aangepast. Er zijn geen lozingen die een dermate groot milieurisico vormen dat direct ingrijpen noodzakelijk is. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een pi...
  3 oktober 2019
  Beleid en toezicht
 10. Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

  Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN), het havenbedrijf Port of Amsterdam en staalproducent Tata Steel hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied afgerond...
  3 oktober 2019
  Klimaat Netwerken