Terug naar nieuws

KPN verder in ontwikkeling opslag groene stroom van telefooncentrales

Bedrijfsleven speelt in op mogelijkheden flexibiliteitsmarkt

Elektriciteit Markt23 september 2020Thessa de Ridder

KPN is in samenwerking met diverse bedrijven in de energiesector dit voorjaar gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van groene energieopslag in back-up batterijen van telefooncentrales. Inmiddels is duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de batterijen flexibel in te zetten zonder de back-op functie in gevaar te brengen. Uit een vervolgonderzoek moet duidelijk worden hoe KPN op een betaalbare manier op basis van algoritmes op de wisselende omstandigheden m.b.t. het aanbod van groene stroom kan inspelen en het gebruik van grijze elektriciteit kan terugdringen.

Onderzoek
KPN heeft onderzocht hoe de honderden back-up batterijen in telefooncentrales ingezet kunnen worden bij een tekort of overschot van groene energie. De batterijen worden gebruikt als reservebron om noodstroom aan de telefooncentrales te kunnen leveren en de telecommunicatie overeind te houden wanneer de openbare elektriciteitsvoorziening in storing staat.

De verhoudingen tussen vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt zullen veranderen als gevolg van de ontwikkeling van hernieuwbare energie zoals wind en zon-PV. Tijdens de energietransitie zal het aanbod meer fluctueren door de zon die al dan niet fel schijnt en wind die hard en zacht kan zijn. De reservebatterijen in de telefooncentrales van KPN kunnen een deel van die energie opslaan en die groene energie kan dan weer gebruikt worden wanneer de zon niet schijnt en/of er een windluwte is. De batterijen van KPN, die door het hele land staan, worden vele uren van het jaar niet gebruikt omdat het gemiddeld aantal storingsminuten laag is.

Het onderzoek heeft zes maanden geduurd en is uitgevoerd met een circulaire batterij met een capaciteit van bijna een kwart MWh.

Flexibiliteit
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “voor veel bedrijven is energie een essentiële randvoorwaarde om hun kernactiviteiten uit te kunnen voeren. Daarbij kunnen ze in Nederland vertrouwen op een betrouwbare voorziening met doelmatige prijzen die op basis van vraag en aanbod tot stand komen op een energiemarkt. De betrouwbaarheid van de voorziening zal echter tijdens de energietransitie toenemend op de proef gesteld worden met een veranderend en fluctuerend, decentraler groen aanbod. Met meer fluctuerende prijzen op de wholesale markt. Om bewustwording te creëren hebben wij een position paper opgesteld over flexibiliteit. Het initiatief van KPN laat zien dat bedrijven zich bewust zijn van de uitdagingen en mogelijkheden om anders te gaan kijken naar energie-inkoop dan louter de inkoop van de commodity. Door rekening te houden met de fluctuaties op de markt en met gebruikmaking van de beschikbare assets worden niet alleen de energiekosten geoptimaliseerd maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de betrouwbaarheid en de verduurzaming van de voorziening. Zowel in individueel als collectief belang.”