Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Elektriciteitsgrootverbruiker heeft recht op aansluiting binnen 18 weken

  In een geschilbesluit tussen een elektriciteit afnemer en netbeheerder Liander over de wettelijke aansluittermijn heeft ACM vastgesteld dat Liander de gevraagde aansluiting moet realiseren binnen achttien weken. Voor aansluitingen met een capaciteit tot 10 MVA is geen uitzondering mogelijk. VEMW ...
  31 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken
 2. Kabinet stelt energietransport met Verenigd Koninkrijk veilig

  De regering heeft een besluit genomen om het grensoverschrijdend elektriciteitstransport (BritNed) en gastransport (BBL) tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen. Het besluit voorziet in de gevallen dat het VK de EU verlaat zonder terugtrekkingsakkoord of na afloop van een ov...
  31 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 3. Vaststelling nieuwe entry- en exitpunten GTS geen effect op hoogte tarieven

  Bij de beoordeling van de melding van landelijk gasnetbeheerder GTS voor het vaststellen van nieuwe entry- en exitpunten komt toezichthouder ACM tot de vaststelling dat er geen sprake is van een effect op de hoogte van de tarieven, en niet leidt tot een materieel effect voor netgebruikers.
  29 januari 2020
  Gassen Prijzen en tarieven
 4. Risico op explosieve stijging netwerktarieven

  Er is een grote kans dat de elektriciteit en gas netwerktarieven explosief gaan stijgen de komende 10 jaar. De belangrijkste veroorzakers: de energietransitie met een sterke verandering van aanbod én vraag voor elektriciteit, en het beleid om de winning van aardgas uit het Groningenveld te...
  27 januari 2020
  Netwerken, Prijzen en tarieven
 5. Minister wentelt ombouwkosten Groningen af op gebruikers

  De gezamenlijke netbeheerders hebben een voorstel ingediend voor wijziging van de Aansluitcode gas over het afschakelen en omschakelen van een gasaansluiting voor verbruikers die meer dan 100 mln m3 laagcalorisch gas (‘Groningengas’) per jaar afnemen. Aanleiding is het wetsvoorstel om...
  24 januari 2020
  Gassen Netwerken
 6. Gasunie en TenneT: systeemintegratie elektriciteit en gas noodzakelijk

  Elektriciteits- en gasnetten moeten nauwer met elkaar worden verbonden. Een integratie van systemen tussen Nederland en Duitsland én de Europese Unie. Dat is volgens de gas- en elektriciteitsnetbeheerders Gasunie en TenneT nodig om de energietransitie te bevorderen en de klimaatdoelstellin...
  23 januari 2020
  Elektriciteit
 7. Groene waterstof krijgt belangrijke boost in Nederland

  De ontwikkeling van groene waterstof in Nederland krijgt een belangrijke boost met de toekenning van 11 mln euro subsidie aan het ‘Djewels’ project in Delfzijl. De subsidie wordt verstrekt door een partnership van de Europese Commissie en de industrie aan een consortium van 6 partijen...
  22 januari 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 8. Legionella in waterzuiveringsinstallaties: RIVM pleit voor passende maatregelen en meer onderzoek

  Het is aannemelijk dat sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Legionella verspreiden. En het is mogelijk dat mensen hierdoor ziek worden. Daarom is het belangrijk dat installaties met een verhoogd risico op verspreiding van Legionella metingen laten doen en geschikte maatregelen nemen. D...
  21 januari 2020
  Wet- en regelgeving
 9. TenneT wil leveringszekerheid en flexibiliteit hoog op de agenda

  Landelijke netbeheerder TenneT inventariseert de leveringszekerheid van elektriciteit middels de Monitoring Leveringszekerheid. Het rapport over 2019 is afgelopen vrijdag verschenen en geeft een beeld van de ontwikkeling van de leveringszekerheid en de relevante aspecten hierbij, zoals de ontwikk...
  20 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken
 10. Europese financiering voor eerlijke transitie

  Op 14 januari presenteerde de Europese Commissie (EC) onder leiding van Vicevoorzitter Timmermans de eerste uitwerkingen van de Europese Green Deal, namelijk het Eerlijke Transitie Mechanisme en Green Deal investeringsplan voor een duurzaam Europa. Het idee achter deze plannen is om de transitie ...
  17 januari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving