Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. RVO publiceert reeks subsidies Topsector Energie

  Op 1 april 2019 gaat een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie. Deze regelingen, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), sluiten aan bij het – voorlopige - Klimaatakkoord. De focus ligt daarmee op innovaties die leiden tot een doelmatige CO2-reducti...
  27 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 2. Gebiedsgerichte aanpak bodem- en grondwaterverontreiniging Botlek van start

  Met een gebiedsgerichte aanpak in de Botlek kan de historische bodem- en grondwaterverontreiniging in het gebied kosteneffectief worden gesaneerd. Dat blijkt nu met behulp van een recent ontwikkeld grondwatermodel de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn doorgerekend. Bedrijven in d...
  21 maart 2019
 3. Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Minister Wiebes (EZK) heeft een ‘Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dat voorstel strekt tot de sluiting van de Hemwegcentrale per 1 januari 2020 en een uitfasering van de overige kolencentrales in twee stappen tot 2030, gerelateer...
  21 maart 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 4. Waterschapsverkiezingen van belang voor zakelijke energie en –watergebruikers

  Morgen vinden de waterschapsverkiezingen plaats in de 21 waterschappen die Nederland rijk is. Er doen gemiddeld twaalf partijen mee. Ze dingen naar zetels in het algemeen bestuur, dat meestal bestaat uit zo’n dertig leden. De meerderheid van de zetels in elk algemeen bestuur wordt gekozen d...
  19 maart 2019
 5. Verbod op laagcalorisch – Groningen - gas voor 9 grootverbruikers

  Het ministerie van EZK heeft een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat een verbod oplegt aan de 9 grootste verbruikers van laagcalorisch gas, ook wel Groningengas genoemd. Dit verbod maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om de gaswinning in Groningen fors te reduceren. VEMW ber...
  19 maart 2019
  Gassen Wet- en regelgeving
 6. ACM besluit verplichting gegevensuitwisseling

  ACM heeft een besluit gepubliceerd met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en aangeslotenen op de elektriciteitsmarkt. Het besluit voert Europese wetgeving in, die moet leiden tot integratie van de veelal landelijke elektriciteitsmarkten. VEMW is nauw betrokken geweest bij de...
  18 maart 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 7. Verstandige CO2-beprijzing kán doelmatig zijn afhankelijk van uitvoering

  CO2-beprijzing kan een doelmatig systeem zijn om bedrijven aan te sporen de emissie te verminderen. Dat hoeft volgens de Rabobank niet schadelijk te zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Volgens VEMW is dit sterk afhankelijk is van de wijze van belasting. Verstandige CO2-beprijzing k&aa...
  15 maart 2019
  Klimaat Markt
 8. PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben hun effectenrapportage i.c. doorrekeninggepresenteerd van de maatregelen die zijn opgenomen in het ontwerp-Klimaatakkoord. Zij verwachten in 2030 een afname van de CO2-uitstoot van 31 – 52 Mton. De opgave van ...
  13 maart 2019
  Klimaat
 9. Toename belang Statenverkiezingen voor energie- en watervoorziening

  Op woensdag 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Die verkiezingen zijn belangrijk voor burgers én bedrijven. Provinciale Statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. Nederland stemt niet alleen op de volksvertegenwoordigers van de provincies. De kiezer bepaal...
  12 maart 2019
  Markt
 10. ACM publiceert GTS tarievenvoorstel 2020

  Toezichthouder ACM heeft het tarievenvoorstel van Gasunie Transport Services (GTS) gepubliceerd. Dit geldt tarieven die GTS in 2020 in rekening wil brengen voor de wettelijke taken die zij verricht, zoals gastransport, balancering, kwaliteitsconversie en de aansluiting. Het voorstel is voor de ee...
  8 maart 2019
  Gassen Beleid en toezicht