Terug naar nieuws

Gaswinning Groningenveld daalt sneller dan voorzien

Winning met zo’n 8 mrd m3 beduidend lager dan veilig geacht niveau

Gassen Markt22 september 2020Thessa de Ridder

De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 mrd m3, 1,2 mrd m3 minder dan in juni was voorzien, en beduidend onder het basispad (13,6 mrd m3) en het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geadviseerde en veilig geachte niveau van 12 mrd m3. Dat staat in een Kamerbrief van minister Wiebes (EZK) over het zogenaamde Vaststellingsbesluit. Het is voor het eerst sinds eind jaren ’60 dat er minder dan 10 mrd m3 wordt gewonnen in Groningen.

Veiligheid
Minister Wiebes besloot in 2018 om de gaswinning te stoppen vanwege de veiligheid en de leefbaarheid van de Groningers. Door de gaskraan te sluiten, vermindert de kans op aardbevingen in de regio. Waar in het regeerakkoord oorspronkelijk nog besloten was dat de winning de komende jaren rond de 20 miljard m3 zou bedragen, zal er vanaf medio 2022 in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig zijn uit het Groningenveld. Het veld blijft vanaf 2022 via een klein aantal stations alleen voor uitzonderlijke situaties beschikbaar als reservemiddel, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter in combinatie met uitval van grote installaties. De minister heeft GTS overigens gevraagd om te onderzoeken of de gasopslag Grijpskerk na 2022 ingezet kan worden als reservemiddel in plaats van het Groningenveld.

Middelen
Het met 1,2 mrd m3 naar beneden bijgestelde winningsniveau is het gevolg van de afspraken over de gewijzigde inzet van de G-gasopslag Norg. Die wordt nog meer gevuld met pseudo-Groningengas (met stikstof verdund hoogcalorisch gas) dan eerder aangenomen. Over de inzet van Norg heeft de minister met de eigenaren (Shell en ExxonMobil) de principeafspraak gemaakt dat de gasopslag tot en met september 2027 wordt ingezet.

De oplevering van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek (capaciteit 7 mrd m3) ligt nog op planning. Verwachting is dat deze installatie in het voorjaar van 2022 in bedrijf komt. Ook de ombouw in het buitenland van laag- naar hoogcalorisch gas ligt nog op schema, behoudens een eventuele tweede uitbraak van het coronavirus in België, Duitsland of Frankrijk. De ombouw van de negen Nederlandse grootverbruikers, waaronder 5 industriële gasverbruikers, kent een vertraging van enige maanden bij vier van de negen grootverbruikers. Deze vertraging heeft volgens de minister een gering effect op de benodigde gaswinning, onder de voorwaarde dat de andere maatregelen op koers blijven. Uit simulatie-onderzoek blijkt dat er voldoende aanvoermogelijkheden zijn voor hoogcalorisch gas, zodat de leveringszekerheid lijkt geborgd.