Terug naar nieuws

Kosten afsluiten gasaansluiting worden 50:50 verdeeld

Alle gasnetgebruikers betalen mee aan reguleringswijziging

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving30 september 2020Thessa de Ridder

De kosten van het afsluiten van de gasaansluiting gaan op 50:50 basis verdeeld worden over de aangeslotene en de netbeheerder, waarbij de netbeheerder haar kostendeel mag verrekenen in het vastrechttarief. De wetgever beoogt hiermee om de lasten te verlagen voor voorlopers in de energietransitie die hun woning gasvrij willen maken. Basis voor deze wijziging van de ‘Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas’ is een motie van het Tweede Kamerlid Van der Lee. Er is nog een codewijziging nodig voordat de regeling effectief wordt.

Kostenveroorzaking
Sinds de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) van 10 juni 2020, is het mogelijk om voor wat betreft de aansluitdienst – waar ook het verwijderen van een aansluiting onder valt – bij Ministeriële Regeling (MR) af te wijken van het zogenaamde kostenveroorzakingsbeginsel bij het toerekenen van kosten aan tariefdragers, zoals die zijn vastgelegd in de Gaswet. Met de MR-wijziging is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om uitvoering te geven aan de genoemde motie. De kostenverdeling is zodanig gewijzigd dat aangeslotenen die verzoeken om het verwijderen van de gasaansluiting de helft van de kosten betalen. De andere helft van de kosten wordt in rekening gebracht via een periodieke vergoeding bij alle aangeslotenen op het gasnet van de netbeheerder. Om de kostenverdeling echt door te kunnen voeren is nog een codewijziging nodig. Het codewijzigingsvoorstel ligt nog bij toezichthouder ACM.