Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Gerechtshof bevestigt in hoger beroep Liander aansluittermijn van 18 weken

  In 2018 werd in een rechtszaak tussen Liander en een onderneming door een voorzieningenrechter uitgesproken dat een gebrek aan personeel geen rechtvaardiging is voor het loslaten van de aansluittermijn van 18 weken. Vorige week werd in hoger beroep deze uitspraak door het gerechtshof overgenomen....
  12 december 2019
  Elektriciteit Wet- en regelgeving
 2. Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

  Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal energie-efficiëntie maatregelen die hij na 2020 wil doorvoeren. De convenanten MEE en MJA3 lopen namelijk na 2020 af en Nederland zal moeten voldoen aan nieuwe Europese energie-efficiëntie eisen. De minister wil opn...
  12 december 2019
  Klimaat
 3. Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

  Vandaag heeft Eurocommissaris Timmermans de veelbesproken EU Green Deal gepresenteerd. De Europese Unie moet zich transformeren tot een eerlijke, welvarende, grondstofefficiënte en broeikasgas-neutrale economie in 2050. De Commissie komt vanaf volgend jaar met een aantal centrale beleidsmaat...
  11 december 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 4. CBb einduitspraak methodebesluiten elektriciteit en gas 2017 – 2021

  Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 28 november 2019 einduitspraak gedaan in de beroepen van de elektriciteits- en gasnetbeheerders tegen de methodebesluiten 2017 – 2021. Na eerdere uitspraken in 2018 heeft toezichthouder ACM de methodebesluiten hersteld. Op enkele ...
  10 december 2019
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 5. Netbeheerders laten in 2020 overwegend stijging tarieven zien

  Toezichthouder ACM heeft de besluiten over de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De 2020 tarieven voor landelijk gasnetbeheerder GTS zijn eerder dit jaar al vastgesteld. De definitieve tarieven van landelijk elekt...
  9 december 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarieven
 6. Wetsvoorstel verbod laagcalorisch gas onbehoorlijk bestuur?

  Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer onlangs een wetsvoorstel gestuurd dat een verbod regelt om via een aansluiting op het laagcalorisch gastransportnet van GTS in een gasjaar meer dan 100 miljoen m3 gas te onttrekken. Dat verbod moet op 1 oktober 2022 ingaan. Het wetsvoorstel biedt volgen...
  5 december 2019
  Gassen Wet- en regelgeving
 7. Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

  De industrie staat voor de grote uitdaging om 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 - ten opzichte van 1990 - te realiseren. Om bedrijven te inspireren hoe uitstootreductie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging Du...
  2 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 8. Doelstellingen convenanten liggen op koers

  Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de in 2018 behaalde resultaten van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3), inclusief het Addendum = waarin in het kader van het Ener...
  28 november 2019
  Klimaat
 9. Recht op toegang tot elektriciteitsvoorziening mag niet ter discussie staan

  Vandaag organiseert de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een hoorzitting over de problemen rondom netcapaciteit in het Nederlandse elektriciteitsnet. VEMW verwelkomt het feit dat de Tweede Kamer aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Het toenemende tekort en de ondo...
  28 november 2019
  Elektriciteit Netwerken
 10. Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

  De Nederlandse overheid heeft op 25 november haar reflectie gepubliceerd op de Europese Green Deal, die binnenkort door Eurocommissaris Timmermans openbaar gemaakt zal worden. Nederland dringt er bij de Europese Commissie op aan om in haar klimaatbeleid een sterke samenhang te creëren tussen...
  26 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving