Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Report E-Bridge: ‘Electricity cost assessment for large industry in the Netherlands, Belgium, Germany and France’

  E-Bridge heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, elektriciteitskosten van Nederland en buurlanden onderzocht. Rapport maakt duidelijk dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is verslechterd.
  9 april 2024
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 2. Energiebelastingen 2024 plus handige VEMW Rekentool

  Overzicht van de tarieven van de energiebelastingen en de VEMW Rekentool om de kosten van de energiebelasting te berekenen.
  20 december 2023
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 3. Nettarieven elektriciteit 2024 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenSchema
 4. VEMW E&W Update november 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  20 november 2023
  Afvalwater Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenE&W Update
 5. Rapport InvestNL "Meerwaarde van een garantiefonds voor corporate PPA's"

  Invest-NL heeft voor  EZK de meerwaarde onderzocht van een corporate Power Purchase Agreement (cPPA) garantievoorziening: een instrument waarmee directe afname- en koopovereenkomsten tussen producent en afnemer worden ondersteund.
  1 november 2023
  Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 6. Rapport Netbeheer Nederland "Investeringsprognoses tot 2030"

  Het rapport is een verdieping op de investeringsprognoses 2023 en de ontwikkeling van de kosten per aansluiting. Het is een update van de prognoses gepubliceerd in 2021. 
  27 september 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenPresentatie, Rapport
 7. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 8. Rapport frontier economics "Carbon price floor for electricity generation and industry"

  A study for the Dutch Ministry of Finance The customer tax, customs, and international tax directorate.
  5 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 9. Monitor ACM "Groothandelsprijzen elektriciteit"

  In deze monitor geeft de ACM inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Nederland en andere Europese landen
  4 april 2023
  Elektriciteit Prijzen en tarievenSchema
 10. VEMW Benchmark Inkoop Energie

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 april 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 11. Rapport RHDHV "WKK Splitsingsmethodes"

  Rapport met de resultaten van een onderzoek om i.v.m. met de vrijstelling van energiebelasting, vast te stellen welk deel van het aardgasverbruik van WKK’s is toe te delen aan elektriciteit dat aan het net geleverd wordt.
  14 november 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 12. Rapport DNB: "Hoe raken de energiekosten het Nederlandse bedrijfsleven"

  Deze studie is een van de eerste om de signalen en gevolgen van de hogere gas- en elektraprijzen kwantitatief en meer systematisch in beeld te brengen.
  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 13. Rapport Ecorys "The value of lost load for electricity in the Netherlands"

  Een beschrijving van het onderzoek om de Nederlandse VoLL te bepalen volgens de methodiek zoals beschreven in ACER-besluit 23/2020. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de Nederlandse VoLL, uitgedrukt in €/MWh, volgens de ACER-methodologie.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 14. TenneT tariefprognoses 2023-2024

  Presentatie van Tennet aan de leden van VEMW over de prognoses van de nettarieven voor 2023 en 2024. In deze presentatie toont Tennet de implicaties van de realisaties 2021 op de tarieven voor het jaar 2023 en geeft het een doorkijk richting 2024.
  17 mei 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarievenPresentatie
 15. ACM Openbaar Besluit Beslissing op het bezwaarschrift van de VEMW tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. voor het jaar 2021.

  Ons kenmerk: ACM/UIT/569549Zaaknummer: ACM/21/049684Datum: 15 december 2021
  15 december 2021
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 16. Rapport PWC "De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders"

  Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.
  15 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 17. CE Delft Rapport "Evaluatie ODE"

  In dit onderzoek wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE beoordeeld in het licht van de doelstelling van de ODE: een transparante financiering van de SDE-regeling.
  9 april 2021
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 18. Tariefstijging ODE inkoop elektriciteit: effecten op kosten en CO2-emissie glastuinbouw

  Studie door Wageningen University and Research
  1 juni 2020
  Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, EmissieRapport
 19. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  Nr. 69604 Regeling van de minister van EZK nr. WJZ/ 19226119,
  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 20. Geschilbeslechting Tennet/RWE: berekening van de bedrijfstijd (600 uur)

  In dit geschil speelt de vraag op welke wijze de bedrijfstijd moet worden berekend. Dat is belangrijk om te bepalen welk transportafhaneklijk tarief van toepassing is. Wie krijgt gelijk?
  13 oktober 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarievenGerechtelijke uitspraak