Terug naar kennisbank

Rapport Netbeheer Nederland "Investeringsprognoses tot 2030"

Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenPresentatie, Rapport27 september 2023Matthieu van den Beld

Het rapport is een verdieping op de investeringsprognoses 2023 en de ontwikkeling van de kosten per aansluiting. Het is een update van de prognoses gepubliceerd in 2021. 

FinImpactNBProg23In 2035 moet het elektriciteitssysteem nagenoeg CO2-neutraal zijn. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 85% van onze elektriciteitsproductie uit duurzame energie komt. Deze ambitie vergt grootschalige investeringen in het elektriciteitsnet, duurzame opwek en een grote omslag naar elektrificatie in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Om dit mogelijk te maken moet ons elektriciteitsnet de komende jaren verder op de schop. Dit is een verdubbeling van de investeringsprognoses gepubliceerd in april 2021, namelijk €70mld vanaf 2021. Vanaf nu tot en met 2030 wordt een investeringsprognose van €60mld voorzien voor het Nederlandse energiesysteem.

Omdat de kosten voor het elektriciteitsnet harder stijgen dan het aantal aansluitingen, zullen de netbeheerkosten per aansluiting toenemen. Voor gasaansluitingen geldt dat het gasverbruik daalt, maar door toenemende verwijderingskosten en een minder snelle daling van piekcapaciteiten nemen de kosten niet af. Als gevolg stijgen komende jaren zowel de netbeheerkosten voor elektriciteits- als gasaansluitingen, waarvan de laatste in beperkte mate.

Er is in dit onderzoek geen rekening gehouden met een mogelijk kostendempend effect van een flexibeler en efficiënter gebruik van het net, vraag- en aanbodsturing en een nationale uitvoeringsagenda voor een planmatige uitrol van de energie-infrastructuur.

Bron: Netbeheer Nederland