Terug naar kennisbank

Rapport RHDHV "WKK Splitsingsmethodes"

Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport14 november 2022Jacques van de Worp

Rapport met de resultaten van een onderzoek om i.v.m. met de vrijstelling van energiebelasting, vast te stellen welk deel van het aardgasverbruik van WKK’s is toe te delen aan elektriciteit dat aan het net geleverd wordt.

WKK SplitsingAardgas dat gebruikt wordt in een installatie die elektriciteit opwekt met een elektrisch rendement van minimaal 30% wordt vrijgesteld van energiebelasting. In het huidige regeerakkoord staat dat deze vrijstelling beperkt wordt tot het aardgas dat aangewend wordt voor de productie van elektriciteit dat wordt geleverd aan het net. Hierdoor wordt per 1 januari 2025 het aardgas en elektriciteitsverbruik dat voor de productie van warmte en/of eigen verbruik van elektriciteit wordt aangewend wél belast. Er is daarom een methode nodig om vast te stellen welk deel van het aardgasverbruik van deze WKK’s toe te delen is aan elektriciteit dat aan het net geleverd wordt: een ‘splitsingsmethode’.


Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de WKK-installaties waar deze komende wetswijziging betrekking op hebben en welke splitsingsmethoden er beschikbaar zijn.

Bron: Royal HaskoningDHV