Terug naar kennisbank

TenneT tariefprognoses 2023-2024

Elektriciteit Prijzen en tarievenPresentatie17 mei 2022Matthieu van den Beld

Presentatie van Tennet aan de leden van VEMW over de prognoses van de nettarieven voor 2023 en 2024. In deze presentatie toont Tennet de implicaties van de realisaties 2021 op de tarieven voor het jaar 2023 en geeft het een doorkijk richting 2024.

Samenvattend:

  • Zeer grote tariefstijgingen reeds in 2023. deze stijging is relatief zeker, kleine afwijkingen zijn nog mogelijk.
  • Indien voor de tarieven van 2022 nog wel veilinggelden (€ 116 miljoen) waren ingezet, dan zou de stijging in 2023 nog groter zijn geweest: € 152 miljoen voor het netvlak EHS aangeslotenen en 72% voor HS aangeslotenen.
  • Grootste tariefstijging voor EHS aangeslotenen (meeste E&V kosten worden op het EHS netvlak gemaakt).
  • Ontwikkelingen voor de tarieven in 2024 en verder zijn nog zeer onzeker.
  • Uiteindelijk zijn de kosten van Tennet voor eindgebruikers een beperkt gedeelte van de totale elektriciteitskosten(inkoop, belastingen en heffingen en netkosten).
Bron: Tennet