Terug naar kennisbank

CE Delft Rapport "Evaluatie ODE"

Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenRapport9 april 2021Jacques van de Worp

In dit onderzoek wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE beoordeeld in het licht van de doelstelling van de ODE: een transparante financiering van de SDE-regeling.

Evaluatie ODEHet ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft CE Delft de opdracht gegeven om de ODE (Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie) te evalueren. In dit onderzoek wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE beoordeeld in het licht van de doelstelling van de ODE: een transparante financiering van de SDE-regeling. Alhoewel energiebesparing geen doelstelling is van de ODE, hebben we ook de gezamenlijke besparingsprikkel in combinatie met de energiebelasting in kaart gebracht. Verder hebben we onderzocht hoe de financiering van de stimulering van duurzame energie in andere landen is georganiseerd.

Om de onderzoeksvragen over het algemene deel van de ODE te beantwoorden, hebben we een dossieranalyse uitgevoerd. Hierbij hebben we onder andere kamerbrieven, wetsvoor-stellen en beleidsanalyses bestudeerd. Doel was om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de beleidsgeschiedenis van de ODE en de onderbouwing van de keuzes. Om de transparantie te evalueren, hebben we een uitgebreide interviewronde gehouden met eindgebruikers van energie. Hierbij hebben we gevraagd naar de transparante weer-gave van de ODE op de energierekening en in hoeverre het voor de consument van energie ook begrijpelijk is dat hiermee de SDE-regeling wordt gefinancierd. Ook hebben we ge-vraagd naar de effecten op de verduurzaming.
Om best practices uit het buitenland te verzamelen, hebben we een literatuuranalyse uitgevoerd en interviews gehouden met beleidsmedewerkers uit het buitenland.

Bron: CE Delft