Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW E&W Update 2 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 2. Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Handreiking Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Rapport KRW i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
  10 maart 2022
  Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 3. MKB-toets voorstellen watersysteemheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 4. VEMW Whitepaper Water

  Duurzaam ondernemen met voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit
  1 januari 2022
  Afvalwater Proceswater Zoetwater Positionpaper VEMW
 5. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  Kamerbrief I&W inzake vragen over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.
  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief
 6. Inbreng Algemeen Overleg Water

  Op 9 juni 2021 debatteert de Kamer met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over diverse wateronderwerpen. Meerdere onderwerpen zijn voor zakelijke watergebruikers van groot belang. Daarom wil de Koninklijke Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) als belangenbehartiger en kenniscentru...
  8 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezicht
 7. Waterprofiel Industrie - eerste blik op waterprofielen

  Rapport RHDHV en INFRAM
  1 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 8. VEMW E&W Update 1 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2021
  Legionella Belastingen, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 9. Rapport VEMW Enquete legionella - definitieve resultaten (Hydroscope)

  In 2017 en 2018 zijn twee industriële afvalwaterzuiveringen als waarschijnlijke bron aangewezen voor Legionellapatiënten in de omgeving. Na literatuurstudie heeft het RIVM een risico-indeling gemaakt gebaseerd op type industrie, watertemperatuur en verspreidingsroute. Van 69 geïnve...
  13 november 2020
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 10. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 11. Ultrapuur water uit RWZI-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen

  Sinds 2010 produceert Nieuwater ultrapuur water uit effluent van de RWZI Emmen. Dit water wordt als proceswater geleverd aan de NAM in Schoonebeek. Op basis van bijna 10 jaar ervaring kan worden geconcludeerd dat RWZI-effluent een prima bron is voor industriewater, zeker wanneer grond- en oppervl...
  24 december 2019
  Grondwater Proceswater
 12. VEMW E&W Update 3 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 september 2019
  Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update
 13. Brief ministerie I&W aan directeuren Omgevingsdiensten iz legionella in AWZI's

  Brief naar aanleiding van twee recente legionellose-uitbraken (in Son en Boxtel) afvalwaterzuiveringsinstallaties aangemerkt als de bron van de besmettingsgevallen.
  12 juli 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 14. Reactie VEMW op rapportage inzake legionellarisico’s bij AWZI’s

  Legionella is voor VEMW een belangwekkend thema. Veel van onze leden zijn doende met het voorkomen en beheersen van de groei en verspreiding van legionellabacteriën. Om die reden juichen wij initiatieven gericht op het vergoten van inzicht in deze problematiek toe. Recent hebben wij kennis g...
  6 juli 2019
  Legionella Wet- en regelgevingRapport
 15. RIVM rapport 2019-0061 Inventarisatie legionellarisico's bij AWZI's

  Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze worden meestal verspreid door installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en ‘natte’ koeltorens. Sinds 2012 stijgt in Nederland het aantal legionella-inf...
  14 juni 2019
  Afvalwater Legionella Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 16. EC Second River Basin Management Plans – Member State: The Netherlands

  Report from the European Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods. Second River Basin Management Plans First Flood Risk Management Plans
  26 februari 2019
  Afvalwater Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Wet- en regelgevingRapport
 17. Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze komen meestal in de lucht via installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en natte koeltorens. De afgelopen jaren bleken afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederlan...
  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 18. Rapport RIVM verspreiding legionella: patient-controle onderzoek

  Mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onderzoek RIVM.
  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 19. Startdocument Beleidstafel Droogte

  Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.
  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 20. Bouw proefinstallatie ZERO BRINE-project start in Plant One

  De bouw van de Nederlandse proefinstallatie voor het Europese ZERO BRINE-project start in januari 2019 in Plant One in de Botlek. Opvallend detail: twee belangrijke onderdelen van de installatie komen van de universiteiten van Athene en Palermo en niet van een watertechnologiebedrijf.
  27 september 2018
  Proceswater Zoetwater Markt