Terug naar kennisbank

Inbreng Algemeen Overleg Water

Industriewater Proceswater Beleid en toezicht8 juni 2021Roy Tummers

Op 9 juni 2021 debatteert de Kamer met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over diverse wateronderwerpen. Meerdere onderwerpen zijn voor zakelijke watergebruikers van groot belang. Daarom wil de Koninklijke Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) als belangenbehartiger en kenniscentrum voor zakelijke watergebruikers onderstaande punten onder uw aandacht brengen.

VEMW heeft op vijf onderwerpen input gegeven t.w.:

Niet tornen aan bescherming gebonden drinkwaterconsument.

Geborgde zetels waterschappen essentieel voor effectief en efficiënt waterbeheer.

Naar een toekomstbestending belastingstelsel voor de waterschappen.

Leidingwaterbelasting zet niet aan tot verduurzaming watergebruik

Industrie werkt samen met waterketenpartijen aan een goede waterkwaliteit