Terug naar kennisbank

Startdocument Beleidstafel Droogte

Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht10 december 2018Roy Tummers

Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.

Scope en opdrachtomschrijving Beleidstafel Droogte

Het ministerie van IenW coördineert de Beleidstafel Droogte. Het is van groot belang om zorgvuldig te prioriteren om zo voldoende focus en tempo te houden. Alles wat al op andere tafels is belegd of kan worden belegd, moet vooral daar gebeuren, om dubbel werk te voorkomen. De meerwaarde van de Beleidstafel is om te  focussen op het doel om volgend jaar beter gesteld te staan voor droogte en hiervoor de reguliere trajecten en beleidsdossiers op het gebied van droogte te benutten door actief de verbinding te leggen.