Terug naar kennisbank

Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief21 juli 2021Roy Tummers

Kamerbrief I&W inzake vragen over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.

Conclusie: Hoewel de wetgever dus inderdaad keuzes kan maken met betrekking tot de uitvoering van de KRW, heeft – en ik verwijs hierbij naar hetgeen hiervoor in antwoord op vraag 4 is gezegd – de onafhankelijke rechter de verantwoordelijkheid en taak om desgevraagd te toetsen of die maatregelen afdoende zijn om de KRW-doelstellingen te verwezenlijken.