Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Report E-Bridge: ‘Electricity cost assessment for large industry in the Netherlands, Belgium, Germany and France’

  E-Bridge heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, elektriciteitskosten van Nederland en buurlanden onderzocht. Rapport maakt duidelijk dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is verslechterd.
  9 april 2024
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 2. VEMW Position paper Energiewet

  VEMW presenteert standpunten t.o.v. de Energiewet tijdens Rondetafelgesprek op 27 maart 2024.
  27 maart 2024
  Elektriciteit Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 3. Nettarieven gas 2024 (regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 4. Nettarieven elektriciteit 2024 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenSchema
 5. Rapport "Landelijk Actieprogramma Netcongestie"

  Dit Landelijk Actieprogramma Netcongestie laat maatregelen zien die nodig zijn om sneller netten aan te kunnen leggen en de beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag naar elektriciteitstransport, voor zowel productie als verbruik.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 6. TenneT tariefprognoses 2023-2024

  Presentatie van Tennet aan de leden van VEMW over de prognoses van de nettarieven voor 2023 en 2024. In deze presentatie toont Tennet de implicaties van de realisaties 2021 op de tarieven voor het jaar 2023 en geeft het een doorkijk richting 2024.
  17 mei 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarievenPresentatie
 7. VEMW Whitepaper Nettarieven van het gasnetwerk

  Sinds de liberalisering van de gassector zijn de netbeheerders onderhevig aan regulering. In de bijlage wordt een schets gegeven van het regelgevend kader betreft de nettarieven van het gasnetwerk.
  1 januari 2022
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 8. Rapport Verkenning mogelijkheden flexibilisering nettarieven

  Dit rapport voert een verkenning uit naar de toepassing van flexibele nettarieven voor het netbeheer. Wordt het net efficienter gebruikt en zijn besparingen mogelijk als afnemers hun netgebruik zouden aanpassen? Zouden netverzwaringen dan kunnen worden uitgespaard.
  23 mei 2019
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 9. OTE Rapport "Belemmeringen in nettarieven"

  De Overlegtafel Energievoorziening heeft onderzocht of de nettarieven belemmeringen vormen voor de totstandkoming van een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening en hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen.
  1 mei 2018
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 10. Eindrapportage Berenschot "Onderzoek naar nettarieven en flexibiliteit"

  In dit rapport is de relatie tussen flexibiliteit en nettarieven en de toegevoegde waarde van meer dynamische tarieven voor flexibiliteit onderzocht.
  16 augustus 2016
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 11. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema