Terug naar kennisbank

OTE Rapport "Belemmeringen in nettarieven"

Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport1 mei 2018Matthieu van den Beld

De Overlegtafel Energievoorziening heeft onderzocht of de nettarieven belemmeringen vormen voor de totstandkoming van een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening en hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen.

De onderzoeksvraag richt zich op belemmeringen in nettarieven. De werkgroep onderzoekt dan ook niet eventuele belemmeringen die voortkomen uit andere onderdelen van de energierekening, te weten de leveringstarieven en de belastingen. Wat betreft de vraag hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen, richt de werkgroep zich logischerwijs op het analyseren van mogelijke oplossingsrichtingen binnen het domein van de nettarieven. Waar relevant benoemt de werkgroep ook mogelijke oplossingsrichtingen die buiten het domein van de nettarieven liggen. Dit rapport dient tevens als input voor de wetgevingsagenda van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Ministerie van EZK).