Gaswet

Gaswet: Nationale wetgeving | De Gaswet en andere regels op de gasmarkt

In Nederland heeft u, als zakelijke gasverbruiker, te maken met de Gaswet. De Gaswet schrijft o.a. de organisatie van de gasmarkt voor en bepaalt uw rechtspositie als afnemer in een overigens sterk veranderende gasmarkt. Naast de Gaswet zijn de regels op de gasmarkt verder uitgewerkt in:

Rol VEMW
VEMW behartigt de belangen van u, de zakelijke gasverbruiker. VEMW brengt uw positie onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken, het Parlement en de media en komt op voor uw belangen bij toezichthouder ACM.

Gaswet
De Gaswet legt de organisatie en de spelregels voor de gasvoorziening vast. De Gaswet is de basis voor de vrije markt voor gas. De Gaswet bepaalt o.a.:

De Gaswet bevat tevens specifieke regels met betrekking tot de eigen gasvoorkomens en infrastructuur:

  • gasvoorziening
  • Kleine Velden
  • Gasgebouw
  • Gasrotonde
  • groen gas
  • schaliegas

Wet onafhankelijk netbeheer
De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) bepaalt dat netbeheerders geen andere (commerciële) activiteiten mogen uitvoeren dan het beheren van de gas- en elektriciteitsnetten.

Secundaire regelgeving
Naast de Gaswet heeft u als zakelijke gasafnemer te maken met secundaire wetgeving. Deze bevat nadere uitwerking van de Gaswet via:

  • AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur): regels van de minister van Economische Zaken (EZ) over specifieke onderwerpen zoals leveringszekerheid (pieklevering op koude winterdag) en aanleg energie-infrastructuur (voor gebieden waar die nog niet aanwezig is);
  • MR (ministeriële regeling): regels van de minister van EZ over specifieke onderwerpen, zoals tariefstructuren en voorwaarden, monitoring groothandelsmarkt, evaluatie Gaswet, kwaliteitsaspecten netbeheer; 
  • MB (Methodebesluiten): regulering van toezichthouder ACM voor de toegestane omzet van de landelijke en regionale netbeheerders, en daarmee de tarieven voor de transport(gerelateerde) diensten.

Leden lezen hieronder welke secundaire wetgeving voor hun relevant is.

Login