Terug naar kennisbank

Wetsvoorstel Wat na nul

Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument5 maart 2021Jacques van de Worp

Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld.

Dit voorstel van wet regelt de situatie na het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld.