Terug naar kennisbank

Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie

Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument14 juli 2022Matthieu van den Beld

Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Conform de maatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen in de Europese Unie te verminderen (RePowerEU), wil het kabinet aan het einde van 2022 onafhankelijk zijn van Russisch gas met behoud van leveringszekerheid. Een van de belangrijkste maatregelen om dit doel te bereiken, is de diversificatie van bronnen voor de import en levering van aardgas. De realisatie van de LNG-installatie in de Eemshaven, waarmee nog in 2022 vóór de winter in ieder geval 8 miljard m3 additionele importcapaciteit wordt gecreëerd, levert aan voornoemd doel een cruciale bijdrage.

Naast de uitbreiding van de capaciteit van de bestaande GATE-terminal op de Maasvlakte van 12 naar 16 miljard m3, heeft EET, een dochterbedrijf van Gasunie, twee drijvende LNG-hervergassings- en opslagschepen (ookwel Floating Storage and Regassification Units, hierna: FSRU’s) kunnen contracteren met een gezamenlijke capaciteit van ten minste 8 miljard m3. Dit was een unieke kans waarbij Gasunie en EET snel hebben moeten handelen. Wereldwijd bestaan er slechts 48 FSRU’s. Door oorlog
in Oekraïne en noodzaak voor de Europese Unie om de afhankelijkheid van Russisch gas versneld af te bouwen, was ook wereldwijd de concurrentie voor het contracteren van de twee FSRU’s groot.

Bron: EZK