Landelijk en regionaal gastransport

Infrastructuur van de landelijke en regionale gasnetten

Sinds 1963 bouwt Nederland haar landelijk gastransportnet op. Inmiddels omvat dit zo’n 12.000 km aan gasleidingen. Met deze infrastructuur  transporteert GTS het gas afkomstig uit Nederlandse bronnen (Groningenveld, kleine velden) en importeert het gas uit het buitenland. Het gas is voor zowel binnenlandse als buitenlandse gebruikers (export en doorvoer). De Nederlandse gas infrastructuur is onderdeel van een Europees transportnetwerk. Deze infrastructuur biedt toegang tot een Europese gasmarkt  en in toenemende mate upstream gasvoorraden in Rusland en Noorwegen. Omdat de binnenlandse voorraden afnemen ontwikkelt de Nederlandse overheid het zgn. Gasrotonde beleid om de gasvoorziening ook op termijn veilig te stellen.

Naast de transport infrastructuur is er ook een distributie -infrastructuur. Afnemers kennen de gasdistributienetten ook wel onder de namen HTL (Hoofd Transport Leidingen) en RTL (Regionale Transport Leidingen). De basis van het ontwerp van de netten ligt in de pieklevering tijdens een koude winterdag. De leveringszekerheid is gegarandeerd tot -17 graden Celsius als etmaalgemiddelde temperatuur in De Bilt. De betrouwbaarheid van de landelijke gasinfrastructuur bedraagt meer dan 99,9995 procent. De druk in de leidingen is 60-80 bar. Dat is een stuk lager dan de druk in menig gasveld (250-300 bar).

Rol VEMW
VEMW is betrokken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving van de gasnetten. VEMW zet zich in voor behoud van de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het net.

Betrouwbaarheid: voldoende capaciteit op elke gewenste plaats en tijd met gas van een voldoende druk, kwaliteit  en verdere (technische) voorwaarden.

Betaalbaarheid: tarieven gebaseerd op efficiënte kosten, vermeerderd met een redelijk rendement op de gedane investeringen.

Als representatieve organisatie overlegt VEMW met netbeheerders en andere netgebruikers over codewijzigingsvoorstellen, beleidsregels, methodebesluiten en wetgeving om dit te regelen.

Leden lezen hieronder meer over een aantal belangrijke onderdelen van de  gas infrastructuur in Nederland: grenspunten, compressorstations, mengstations, gasopslag  en regionale distributienetten.

Login