Gaskwaliteit

Waarborgen voor een juiste gaskwaliteit

De gaskwaliteit verandert voor u als zakelijke gasverbruiker als gevolg van:

  • afname van de Nederlandse aardgasvoorraden;
  • toename import per pijpleiding uit onder meer Noorwegen en Rusland;
  • toename invoer van vloeibaar aardgas (LNG) via de Rotterdamse Haven (Gate terminal) uit landen als Qatar en Algerije;
  • toename van invoeding van groen gas.

Dit kan gevolgen hebben voor u, als zakelijke gasverbruiker. Uw installatie behoeft wellicht aanpassing. Laat u goed voorlichten. VEMW is uw onafhankelijke adviseur.

Rol VEMW
VEMW pleit voor het opstellen van een complete set specificaties voor de gaskwaliteit, verdergaand dan de energie-inhoud en parameters die voor het transport van belang zijn (druk, dauwpunt, odorisatie, e.d.). Als afnemer kunt u geen invloed uitoefenen op de gassamenstelling, maar draait u wel op voor eventuele consequenties. Uw productieproces vraagt wellicht een stabiele gassamenstelling. Misschien moet u installaties hierop aanpassen en wellicht voldoet u niet meer aan wettelijke normen voor emissies. VEMW vindt dat samenstellingsspecificaties ‘gebruik gedreven’ (‘user led’)moeten zijn. De veiligheid van de gasinstallatie, werknemers en omgeving staan hierbij voorop. Daarnaast speelt doelmatigheid van het gasverbruik en de vergunningen voor emissies een rol. Van groot belang zijn dan ook de samenstellingsspecificaties op een afzonderlijk exitpunt (GOS). Als de aangeslotene alleen kan terugvallen op wettelijke specificaties op het entrypunt en het exitpunt (bandbreedte), en daarbinnen is alles mogelijk, dan ontstaan situaties waar de netbeheerder en de producent keurig voldoen aan regulering, maar de eindverbruiker op een specifiek exitpunt toch in de problemen kan komen, met alle gevolgen van dien. Sinds 2006 is VEMW actief op dit dossier gaskwaliteit, omdat de gevolgen voor de zakelijke gasafnemer groot kunnen zijn (veiligheid, doelmatigheid, emissies).

Onderzoekers van KEMA en KIWA bevelen aan maatregelen met betrekking tot de verandering van de gassamenstelling zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij onderhouds- en investeringscycli in bedrijven. Dat leidt tot de laagst maatschappelijke kosten, zo stelt ook VEMW. De minister neemt deze aanbeveling echter niet over voor de H-gas aangeslotenen. De minister hanteert een overgangstermijn voor H-gasverbruikers van maximaal 3 jaar (tot oktober 2014). Voor u als zakelijke afnemer die H-gas betrekt kan dit vergaande consequenties hebben voor uw productielijnen. Huishoudens en andere aangeslotenen op regionale netten (klein- en grootverbruikers van gas) krijgen een overgangstermijn van minimaal 10 jaar. Zij kunnen wél aansluiten op de vervangingscycli van ketels en geisers.

VEMW pleit ook voor duidelijke verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot de gassamenstelling voor zowel de landelijk als de regionale netbeheerders. Erkend-programmaverantwoordelijken (voorheen: shippers) kunnen immers de gassamenstelling niet beïnvloeden, net zo min als eindverbruikers: zij kunnen het gas op hun GOS niet weren. Een wijziging van de Gaswet is volgens VEMW noodzakelijk.

Leden lezen hieronder meer over de verandering van de gaskwaliteit en de mogelijke gevolgen.

 

Login