Betrouwbaarheid

Continue gaslevering van groot belang

De betrouwbaarheid van de gasvoorziening in Nederland is van groot belang voor u als zakelijke gasverbruiker. Alhoewel de kwaliteit van de voorziening in Nederland hoog is kan een onderbreking of een drukval of verandering van de gassamenstelling grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsprocessen.

Rol VEMW
VEMW zet zich in voor het behoud van een hoge mate van kwaliteit van de gasvoorziening in Nederland. VEMW praat mee over nieuwe normen voor gaskwaliteit en informeert leden over de ontwikkelingen. VEMW kan u adviseren bij een geschil met uw netbeheerder over de kwaliteit van de levering op uw aansluiting en kent uw rechten en plichten.

De VEMW werkgroep gaskwaliteit bespreekt periodiek issues met betrekking tot de kwaliteit van de gaslevering voor zakelijke verbruikers. De werkgroep codes gas  bespreekt in bredere zin de aansluitvoorwaarden en –overeenkomst.

Betrouwbaarheid
Onder betrouwbaarheid verstaan we in Nederland vaak het aantal minuten dat een gasverbruiker zonder levering zit. VEMW trekt dat breder. Onder betrouwbaarheid verstaat VEMW de kwaliteit van de totale gasvoorziening voor afnemers. De betrouwbaarheid is niet te beoordelen door enkel te kijken naar de gemiddelde onderbrekingsduur in Nederland. Ook afwijkingen in leveringsdruk en de samenstelling van het geleverde aardgas kunnen voor het gebruik van gas van belang zijn.

Storingen
Een gasstoring gaat vaak gepaard met een onderbreking van de levering van gas. In 2012 waren er 30 storingen per 10.000 afnemers. Graafwerkzaamheden zijn in zo’n 30 procent van de incidenten de oorzaak. Gemiddeld zitten alle afnemers in Nederland nog geen minuut per jaar zonder gas. Als er een onderbreking is, dan duurt deze gemiddeld 150 minuten (2,5 uur). De gaslevering is daarmee 99,99986 % van de tijd beschikbaar; een prestatie in de top van Europa.

Dit zijn slechts gemiddelden, u kunt als zakelijke gasverbruiker veel vaker en langer worden getroffen. VEMW pleit daarom voor meer transparantie over onderbrekingen. Jaarlijks wordt nu gerapporteerd (zie downloads)  over de gemiddelde betrouwbaarheid van de gaslevering in Nederland. 

Compensatieregeling
Een onderbreking van de gaslevering kan voor u als zakelijke verbruiker vervelende gevolgen hebben. Wanneer u langdurig zonder gas zit moet de netbeheerder u een vergoeding betalen (in 2012: 13 miljoen euro voor gas én elektriciteit) als compensatie voor uw kosten en als prikkel om ervoor te zorgen dat afnemers niet te lang zonder gas komen te zitten. Deze compensatie is nadrukkelijk geen schadevergoeding. VEMW heeft voor leden een handig schema (zie downloads) om na te gaan óf en hoeveel recht u heeft op compensatie.

Kwaliteit van de levering
Niet alleen een onderbreking van de gaslevering kan voor u als zakelijke verbruiker nare gevolgen hebben. Ook een verstoring van de gaskwaliteit (Wobbe-band) of de gassamenstelling (methaangetal, PE-getal) of de druk  kan al grote gevolgen hebben. VEMW is betrokken bij de totstandkoming van normen en voorwaarden.