Landelijk en regionaal gastransport

Regulering landelijke netbeheerder GTS en regionale netbeheerders

Functie
Als gasverbruiker heeft u toegang tot de gasmarkt nodig. Dat geschiedt via uw aansluiting op het net en het transport van gas. Daarin hebben netbeheerders een essentiële rol. VEMW maakt zich hard dat u voldoende capaciteit krijgt op elke gewenste plaats en tijd met gas van een voldoende druk, kwaliteit en verdere (technische) voorwaarden, maar ook tegen tarieven die op efficiënte kosten zijn gebaseerd. Oók wanneer u bent aangesloten op een particulier net. Dankzij VEMW zijn netbeheerders vanaf 2012 verplicht om een geconsolideerd  jaarverslag te publiceren m.b.t. de wettelijke taken (vergroting transparantie).

Transport infrastructuur
In Nederland is een landelijk gastransportnet uitgelegd om gas afkomstig uit eigen bronnen (Groningenveld, kleine velden) en import te transporteren. Het wordt getransporteerd naar binnenlandse verbruikers en naar het buitenland (export). De meeste binnenlandse gebruikers, waaronder alle huishoudens, zijn aangesloten op een regionaal gastransportnet (distributie). Dat is een fijnmazig netwerk op een lagere druk en met een lagere verbrandingswaarde ('G-gas') dan het internationaal meer gangbare hoogcalorische gas ('G-gas').

Regulering en eigendom
De landelijk netbeheerder (LNB) Gasunie Transport Services (GTS) en de regionale netbeheerders (RNBs) zoals Enexis, Liander, Stedin en Delta hebben een natuurlijk – geografisch afgebakend – monopolie. Daarom past de overheid regulering toe. De landelijke overheid (Staat) is eigenaar van Gasunie. Het eigendom van de regionale netten is in handen van regionale (provincies) en lokale (gemeenten) overheden.

Particulier gasnet
Naast aansluitingen op het openbare net bestaan er aansluitingen op een Gesloten Distributie Systeem (GDS), of maken gasverbruikers deel uit van een Directe Lijn (DL).

Gasbalancering
GTS zorgt voor de integriteit van het gastransportnet in Nederland. Om de systeembalans binnen de bepaalde bandbreedte te houden dienen shippers/leveranciers namens hun klanten (eindgebruikers) hun eigen portfolio te balanceren. Daarbij maken ze sinds 1 april 2011 gebruik van de gasmarkt (intraday en within day).

Gaskwaliteit
In 2009 heeft GTS laten weten dat de gaskwaliteit in Nederland gaat veranderen door toenemende import en marktwerking. Dat heeft gevolgen voor de eindverbruikers, zowel de verbranders van gas als de grondstofgebruikers (feedstock).

Storingen
Het Nederlandse gastransportnet is zeer betrouwbaar. Die betrouwbaarheid is echter geen vanzelfsprekendheid. VEMW zet zich in voor handhaving van de leveringszekerheid.