Koelwater

Introductie

Voor het koelen van uw productieproces gebruikt u koelwater. Uw bedrijf ligt om die reden aan het water. De boodschap dat de beschikbaarheid van koelwater een belangrijke vestigingsfactor is, en daarmee van groot belang is voor de BV Nederland, draagt VEMW al jarenlang uit. Beleidsmakers beseffen inmiddels het belang van deze belangrijke vestigingsfactor. En toch staat de beschikbaarheid van koelwater voor industriële bedrijven, bijvoorbeeld in chemie en basismetaal, weer onder druk. Nu vanwege klimaatverandering en nieuwe regels. En dat terwijl het gebruik van koeling met oppervlaktewater tot minder CO2-uitstoot leidt dan gebruik van koeltorens of luchtkoeling. VEMW wil dat u als koelwatergebruiker ook in de toekomst permanent kunt beschikken over voldoende koelwater en dat ‘Nederland waterland’ u vestigingsvoordeel blijft bieden.

VEMW biedt de zakelijke gebruiker van koelwater op de volgende terreinen ondersteuning:

  • In de discussie over de toekomstige zoetwatervoorziening behartigt VEMW uw koelwaterbelangen
  • VEMW is betrokken bij de totstandkoming van nieuwe regels voor koelwater, zowel in Den Haag als in Brussel
  • VEMW adviseert bij uw vergunningaanvraag en kan u ondersteunen bij het doorgronden van de complexe regelgeving voor koelwater

Lozing van koelwater

Lozing van koelwater valt onder de Waterregeling. Als u koelwater loost op oppervlaktewater heeft u meestal een vergunning nodig. Voor de beoordeling van uw warmtelozing maakt de waterbeheerder gebruik van een beoordelingssystematiek. Deze geldt sinds 2005. VEMW helpt u bij uw vergunningaanvraag of bij het doorgronden van de complexe regels voor lozing van koelwater. 

Onttrekking van koelwater

Rijkswaterstaat werkt aan een beoordelingssystematiek voor koelwateronttrekking. De beoordeling richt zich op de effecten van uw onttrekking op de visstand. De systematiek resulteert naar verwachting eind 2013 in een nieuw wettelijk kader voor koelwateronttrekking. VEMW is betrokken bij de totstandkoming van dit wettelijk kader.

VEMW neemt deel aan een landelijk overlegorgaan, MEETPOL, waar issues met betrekkelijk tot koelwater worden besproken met waterbeheerders, onderzoeksinstituten, energiebedrijven en de industrie.