Terug naar kennisbank

Rapport Rijkswaterstaat "Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater"

Koelwater Beleid en toezicht, VergunningRapport19 april 2023Roy Tummers

Rijkswaterstaat heeft een inventarisatie uitgevoerd naar hulpstoffen die vrijkomen uit industriële circulatiekoelsystemen met spui. In samenspraak met het bedrijfsleven is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de emissies hieruit te verminderen.

Met de recente publicatie van een rapport van Rijkswaterstaat (RWS) over het gebruik van hulpstoffen bij de behandeling van koelwater is een belangrijke stap gezet richting vermindering van het gebruik van dergelijke stoffen. Om afzetting van kalk en bacteriegroei te voorkomen worden verschillende chemicaliën aan het water toegevoegd. Het betreft vaak slecht afbreekbare stoffen zoals polymeren, fosforverbindingen en corrosieremmers. Het rapport biedt een handreiking aan het bevoegd gezag voor de watervergunningen om met bedrijven aan de slag te gaan om de lozingen van koelwater-chemicaliën daadwerkelijk terug te dringen.