Terug naar kennisbank

VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater 9 januari 2015Roy Tummers

De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor veel bedrijven een voorwaarde voor vestiging in Nederland. Nederland biedt zakelijke gebruikers van water goede vestigingscondities. Ons land is gunstig gelegen in een delta van grote rivieren en beschikt over voldoende water. Deze condities geven Nederland een concurrentievoordeel ten opzichte van andere landen. Toch staan deze condities onder druk.

In dit visiedocument wordt vanuit een aantal relevante ontwikkelingen aangegeven wat er voor de zakelijke watergebruiker op het spel staat. Van daaruit worden prioriteiten gesteld voor de door VEMW te plegen inzet en wordt geschetst wat de zakelijke watergebruikers daar tegenover stellen. Het document mondt uit in een wateragenda voor de komende jaren. Deze agenda vormt de leidraad voor de activiteiten van VEMW als dé belangenbehartiger voor zakelijke watergebruikers in Nederland.