Drinkwater

Voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor zakelijk gebruik

In Nederland dragen tien drinkwaterbedrijven zorg voor de productie en levering van drinkwater aan huishoudens en aan de zakelijke markt. Tezamen leveren zij ruim 1,1 miljard kubieke meter drinkwater (2019). In Nederland wordt ongeveer 60% van het drinkwater geproduceerd uit grondwater en 40% uit oppervlaktewater. Drinkwater moet voldoen aan wettelijke normen die te vinden zijn in de Drinkwaterwet. Veel informatie over de drinkwatersector is te vinden in de Drinkwaterstatistieken.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren betrouwbaar drinkwater van hoge kwaliteit. Vanwege het grote belang van de beschikbaarheid van voldoende en goed drinkwater voor het functioneren van de samenleving, behoort de drinkwatervoorziening tot de vitale infrastructuur van Nederland.

De drinkwatervoorziening wordt gezien als een nutsfunctie met de kenmerken van een natuurlijk en regionaal monopolie. Om die reden is voor u als gebonden drinkwaterconsument van belang dat er goed toezicht wordt uitgeoefend. Deze taak is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor het toezicht op de drinkwatertarieven wordt de Autoriteit Consument en Markt ingeschakeld.

VEMW beschikt als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsument over diepgaande kennis van de drinkwatersector en kan u onder meer op de volgende terreinen bijstaan:

Wet- en regelgeving drinkwater

Als zakelijke waterconsument heeft u te maken met de Drinkwaterwet. Deze is sinds 1 juli 2011 van kracht, samen met het op de Drinkwaterwet gebaseerde Drinkwaterbesluit en een aantal Ministeriële Regelingen. Mede door de inzet van VEMW is de bescherming van gebonden afnemers van drinkwater nu goed op orde.

Prijs van drinkwater

De prijs die u als zakelijke gebruiker voor uw drinkwater betaalt is afhankelijk van uw vestigingsplaats, maar ook van andere factoren, zoals de herkomst van het water (drinkwater gemaakt van oppervlaktewater is duurder dan drinkwater gemaakt van grondwater) en van de kwaliteit van het water dat u inkoopt. Uw drinkwaterbedrijf stelt de tarieven elk jaar opnieuw vast. VEMW geeft jaarlijks een overzicht van de verschillende drinkwatertarieven voor zakelijk gebruik en staat u bij in de contacten met uw drinkwaterbedrijf over de inkoopprijs van het drinkwater.

Industriewater

Als uw productieproces hoogwaardig industriewater vraagt, zoals gedemineraliseerd of gedestilleerd water, koopt u dit in op de (nog redelijk beperkte) markt. VEMW kan u ondersteunen bij de inkoop van verschillende watersoorten en staat u bij in de contacten met uw leverancier over de inkoopprijs van het water.

Aansluiting

Als u een nieuwe aansluiting op het drinkwaternet wilt aanvragen, een bestaande aansluiting wilt wijzigen of een tijdelijke aansluiting wilt verkrijgen, hebt u te maken met eisen en spelregels die drinkwaterbedrijven bepalen. VEMW kan u bijstaan als u een aansluiting op het drinkwaternet wilt aanvragen of wijzigen.