Drinkwater

Drinkwater voor zakelijke gebruikers betaalbaar en betrouwbaar

Als zakelijke gebruiker van drinkwater zit u in een afhankelijkheidspositie: u kunt uw eigen drinkwaterleverancier niet kiezen. Wie uw drinkwaterleverancier is, wordt bepaald door uw vestigingsplaats.

Drinkwaterbedrijven zijn monopolisten. Monopolisten zijn per definitie niet efficiënt en dus te duur. Het is daarom van groot belang dat u als gebonden afnemer wordt beschermd én dat de politiek een tegengeluid hoort. VEMW staat voor drinkwaterwet- en regelgeving die zorgt voor:
• een betrouwbare drinkwatervoorziening;
• een efficiëntere drinkwatervoorziening;
• kostenregulering en adequaat toezicht op drinkwaterbedrijven;
• meer transparantie over kosten en winsten van drinkwaterbedrijven;
• lagere drinkwatertarieven.

VEMW beschikt als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsument over diepgaande kennis van de drinkwatersector en kan u onder meer op de volgende terreinen bijstaan:

Wet- en regelgeving drinkwater
Als zakelijke waterconsument heeft u te maken met de Drinkwaterwet. Deze is sinds 1 juli 2011 van kracht, samen met het op de Drinkwaterwet gebaseerde Drinkwaterbesluit en een aantal Ministeriële Regelingen. Mede door de inzet van VEMW is de bescherming van gebonden afnemers van drinkwater verbeterd.

Prijs van drinkwater
De prijs die u als zakelijke gebruiker voor uw drinkwater betaalt is sterk afhankelijk van uw vestigingsplaats, maar ook van andere factoren zoals de herkomst van het water (drinkwater gemaakt van oppervlaktewater is duurder dan drinkwater gemaakt van grondwater) en van de kwaliteit van het water dat u inkoopt. Uw drinkwaterbedrijf stelt de tarieven elk jaar opnieuw vast. VEMW geeft jaarlijks een overzicht van de verschillende drinkwatertarieven voor zakelijk gebruik en staat u bij in de contacten met uw drinkwaterbedrijf over de prijs van het drinkwater dat u inkoopt. 

Industriewater

Als uw productieproces hoogwaardig industriewater vraagt, zoals gedemineraliseerd of gedestilleerd water, koopt u dit in op de (nog redelijk beperkte) markt. VEMW kan u ondersteunen bij de inkoop van verschillende watersoorten en staat u bij in de contacten met uw leverancier over de prijs van het water dat u inkoopt. 

Aansluiting
Als u een nieuwe aansluiting op het drinkwaternet wilt aanvragen, een bestaande aansluiting wilt wijzigen of een tijdelijke aansluiting wilt verkrijgen, hebt u te maken met eisen en spelregels die drinkwaterbedrijven bepalen. VEMW kan u bijstaan als u een aansluiting op het drinkwaternet wilt aanvragen of wijzigen.