Water

Voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor u als zakelijke watergebruiker essentieel om duurzaam te kunnen ondernemen, maar dit is niet vanzelfsprekend. VEMW werkt daarom aan het behouden en waar nodig versterken van de vestigingscondities voor waterafhankelijke bedrijven en instellingen.

Lees hier het VEMW Whitepaper Water.

Nieuw in de kennisbank

Alles over water
 1. Rapport Rijkswaterstaat "Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater"

  19 april 2023
  Koelwater Beleid en toezicht, VergunningRapport
 2. Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

  10 april 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 3. Water Accounts for the Netherlands

  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 4. VEMW webinar: Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  29 maart 2023
  Lozing en onttrekking Wet- en regelgevingPresentatie
 5. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 6. VEMW E&W Update maart 2023

  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 7. Rapport Deltares "Integrale Grondwaterstudie Nederland"

  20 februari 2023
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 8. Factsheet nieuwe regels voor eigen winningen

  17 februari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgevingHandleiding
 9. Kamerbrief I&W "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik en verkenning belasting op leidingwater"

  15 februari 2023
  Drinkwater Beleid en toezichtKamerbrief
 10. Kamerbrief I&W verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik

  9 februari 2023
  Drinkwater Grondwater BesparingKamerbrief
 11. Paper I&W "Hoofdlijnen Europese Drinkwaterrichtlijn 2023"

  3 januari 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht
 12. VEMW jaarlijks overzicht Provinciale grondwaterheffingen

  1 januari 2023
  Grondwater Prijzen en tarievenSchema
 13. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  1 januari 2023
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 14. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 15. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 16. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  22 november 2022
  Afvalwater Presentatie
 17. Rapport Sterk Consulting "Verkenning belasting op leidingwater"

  22 november 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 18. VEMW E&W Update 3 2022

  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 19. Presentaties VEMW Webinar "Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties"

  5 oktober 2022
  Legionella KwaliteitPresentatie
 20. Rapport Vergelijking KRW-normen Nederland en buurlanden

  1 oktober 2022
  Lozing en onttrekking Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 21. Zienswijze VEMW bij wetsvoorstel Waterschapswet en Waterwet (2022)

  30 september 2022
  Afvalwater Wet- en regelgeving
 22. Water: aanbod, gebruik en balans

  27 september 2022
  Industriewater MarktPresentatie
 23. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 24. Consultatie wetswijzing Waterschapswet en Waterwet

  22 september 2022
  Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater
 25. Deltaprogramma 2023

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 26. Adviescommissie Droogte "Zonder water geen later"

  20 september 2022
  Grondwater Besparing, KwaliteitRapport
 27. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 28. Presentaties "Hét Nationale Watersymposium"

  30 juni 2022
  Industriewater Koelwater KwaliteitPresentatie
 29. VEMW E&W Update 2 2022

  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 30. Nut en noodzaak van het debietafhankelijk maken van industriële lozingen

  1 mei 2022
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 31. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 32. Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

  10 maart 2022
  Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 33. VEMW E&W Update 1 2022

  1 maart 2022
  Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 34. Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  1 maart 2022
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 35. Rapport Arcadis Berenschot "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik"

  26 februari 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 36. MKB-toets voorstellen watersysteemheffing

  2 februari 2022
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 37. MKB-toets voorstellen zuiveringsheffing

  2 februari 2022
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtHandleiding
 38. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 39. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 40. VEMW Whitepaper Water

  1 januari 2022
  Afvalwater Proceswater Zoetwater Positionpaper VEMW
 41. VEMW E&W Update 4 2021

  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 42. Kamerbrief I&W "Ex ante analyse waterkwaliteit"

  16 november 2021
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 43. Kamerbrief I&W Voortgang beleid chemische stoffen

  15 november 2021
  Afvalwater Industriewater Kamerbrief
 44. Wageningen University & Research; Next-level Bio-engineering: A Biological Solution for Degradation of PFAS

  9 november 2021
  Afvalwater Lozing en onttrekking Beleid en toezichtRapport
 45. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 46. VEMW E&W Update 3 2021

  1 oktober 2021
  Gassen Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 47. Rapport Droogte in de zandgebieden van Nederland

  1 oktober 2021
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 48. Beantwoording Kamervragen microplastics

  21 augustus 2021
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Emissie, KwaliteitKamerbrief
 49. Eindrapport Pilot Waterprofielen Industrie

  15 augustus 2021
  Industriewater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 50. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief
 51. Notitie geborgde zetels

  8 juli 2021
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezicht
 52. Wegwijzer opkomende stoffen in oppervlaktewater

  28 juni 2021
  Afvalwater Beleid en toezicht, KwaliteitHandleiding
 53. Inbreng Algemeen Overleg Water

  8 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezicht
 54. VEMW E&W Update 2 2021

  1 juni 2021
  Drinkwater Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 55. Waterprofiel Industrie - eerste blik op waterprofielen

  1 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 56. Rapport Envaqua /Vonk Water Resultaten koelwaterenquête

  25 mei 2021
  Koelwater Beleid en toezichtRapport
 57. Rapport Ministerie van I&W Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

  2 mei 2021
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 58. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 59. VEMW E&W Update 1 2021

  1 maart 2021
  Legionella Belastingen, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 60. VEWIN rapporten 2020 en 2021 kerngegevens drinkwater

  1 januari 2021
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 61. Brief UvW aan min. I&W inzake aanapssing belastingstelsel waterschappen

  11 december 2020
  Afvalwater BelastingenRapport
 62. Rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

  9 december 2020
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 63. Rapport VEMW Enquete legionella - definitieve resultaten (Hydroscope)

  13 november 2020
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 64. Notitie verkenning koelwaterlozingen i.r.t. temperatuurdoelen oppervlaktewater (AT Osborne)

  16 oktober 2020
  Koelwater Beleid en toezichtRapport
 65. EC Commission staff working document Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS)

  14 oktober 2020
  Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 66. Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater

  14 augustus 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 67. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 68. Routekaart Nationaal Samenwerkingsprogramma PFAS in Water (PFAS Waterprogramma)

  8 juli 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 69. Grip op opkomende stoffen

  24 juni 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 70. VEMW E&W Update 2 2020

  1 juni 2020
  Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Prijzen en tarievenE&W Update
 71. VEMW Inzicht 2 2020

  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 72. Geborgd gewogen: Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen

  1 mei 2020
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtRapport
 73. Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  30 april 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 74. Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

  1 april 2020
  Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief
 75. VEMW Inzicht 1 2020

  1 maart 2020
  InZicht
 76. Eindnotitie Werkgroep VTH en indirecte en directe waterlozingen

  25 februari 2020
  Beleid en toezichtRapport
 77. Unie van Waterschappen: Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

  14 februari 2020
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenRapport
 78. Advies Drinkwatertarieven 2019 ACM - ILT

  10 februari 2020
  Drinkwater Beleid en toezicht
 79. Rapport RLI: Greep op gevaarlijke stoffen

  1 februari 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 80. Rapport "Het gebruik van additieven in open koelwatercirculatiesystemen"

  16 januari 2020
  Koelwater Beleid en toezichtRapport
 81. Stowa onderzoekt veelbelovend slibverwerkingsalternatief

  13 januari 2020
  Afvalwater Beleid en toezicht
 82. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 83. Ultrapuur water uit RWZI-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen

  24 december 2019
  Grondwater Proceswater
 84. Ministerie van I&W Eindrapport Beleidstafel Droogte

  18 december 2019
  Beleid en toezichtRapport
 85. Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit

  13 december 2019
  Afvalwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 86. Deltaprogramma: Memo Op weg naar de voorkeursstrategie Zoetwater

  21 november 2019
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 87. Brief I&W inzake Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen 2020-2021 drinkwaterbedrijven

  19 november 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 88. Kamerbrief Min I&W inzake wetgevingsoverleg 11 november 2019

  6 november 2019
  Drinkwater Koelwater Zoetwater Wet- en regelgevingKamerbrief
 89. VEMW E&W Update 3 2019

  1 september 2019
  Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update
 90. VEMW Inzicht 3 2019

  1 september 2019
  InZicht
 91. Reachte VEMW op Wacc drinkwater 2020-2021

  28 juli 2019
  Drinkwater Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 92. Kamerrief ministerie I&W inzake Pilot bezien watervergunningen

  19 juli 2019
  Beleid en toezicht, VergunningKamerbrief
 93. Brief ministerie I&W aan directeuren Omgevingsdiensten iz legionella in AWZI's

  12 juli 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 94. Informatiefolder ministerie van I&W Zeer Zorgwekkende Stoffen (NL en EN)

  8 juli 2019
  Afvalwater KwaliteitPresentatie
 95. Reactie VEMW op rapportage inzake legionellarisico’s bij AWZI’s

  6 juli 2019
  Legionella Wet- en regelgevingRapport
 96. VEMW zienswijze Wacc Drinkwater 2020

  28 juni 2019
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 97. RIVM rapport 2019-0061 Inventarisatie legionellarisico's bij AWZI's

  14 juni 2019
  Afvalwater Legionella Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 98. Uitspraak Hoge Raad - Waterschapswet

  7 juni 2019
  Afvalwater Zuivering Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 99. VEMW E&W Update 2 2019

  1 juni 2019
  Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 100. VEMW Inzicht 2 2019

  1 juni 2019
  Lozing en onttrekking Besparing, EmissieInZicht
 101. Ministerie van I&W: Definitieve Handreiking Verdringingsreeks

  15 mei 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 102. Kamerbrief met bijlage Min. I&W Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018

  25 april 2019
  Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 103. Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  2 april 2019
  Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport
 104. Presentaties Min. I&W inzake KRW Evaluatie

  6 maart 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingRapport
 105. VEMW E&W Update 1 2019

  1 maart 2019
  Gassen Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 106. VEMW Inzicht 1 2019

  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 107. EC Second River Basin Management Plans – Member State: The Netherlands

  26 februari 2019
  Afvalwater Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Wet- en regelgevingRapport
 108. Brief ACM aan ILT inzake Drinkwateradviezen 2018

  1 februari 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven
 109. Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties

  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 110. Rapport RIVM verspreiding legionella: patient-controle onderzoek

  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 111. Factsheet grondwater in de Omgevingsvisie

  1 januari 2019
  Grondwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingSchema
 112. Kamerbrief I&W De invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg van 26 november 2021

  21 december 2018
  Afvalwater Lozing en onttrekking EmissieKamerbrief
 113. Startdocument Beleidstafel Droogte

  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 114. Brabants grondwater - nu en in 2014 rapport provincie Noord-Brabant

  9 november 2018
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 115. Uitvoeringsprogramma Aanpak opkomende stoffen in water

  1 november 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 116. Bouw proefinstallatie ZERO BRINE-project start in Plant One

  27 september 2018
  Proceswater Zoetwater Markt
 117. Bestuurlijke opdracht Delta-aanpak waterkwaliteit

  11 juli 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Kwaliteit
 118. Adviescommissie Water - Advies Grondwater

  19 december 2017
  Drinkwater Grondwater Beleid en toezicht
 119. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 120. Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtHandleiding
 121. Handboek Immissietoets - ministerie van I&W

  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtRapport
 122. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 123. Rapport WRR "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht"

  17 september 2008
  Elektriciteit Gassen Drinkwater NetwerkenRapport

Alles over water

Laatste nieuws

 1. Industriële watergebruikers versnellen verduurzaming watergebruik

  8 juni 2023
  Afvalwater Zoetwater Beleid en toezicht, Kwaliteit
 2. VEMW: zorgplicht drinkwater óók van toepassing op drinkwatervoorziening bedrijven

  2 juni 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht
 3. Bedrijven en bevoegde gezagen aan de slag met vermindering gebruik chemicaliën in koeltorens

  19 april 2023
  Koelwater Beleid en toezicht, Emissie, Vergunning
 4. Tweede Kamer waarschuwt voor vastlopen waterafhankelijke economie

  31 maart 2023
  Drinkwater Grondwater
 5. CBS: daling gebruik zoet oppervlaktewater en grondwater

  30 maart 2023
  Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarieven
 6. Bedrijfsleven bezorgd over “water en bodem sturend”

  24 maart 2023
  Drinkwater Lozing en onttrekking Besparing
 7. Drinkwaterrichtlijn: nieuwe regels voor eigenaren van eigen winningen

  17 februari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgeving
 8. Ministerie van I&W presenteert verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik en naar de Belasting op leidingwater

  15 februari 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht
 9. Waterafhankelijke economie in Oost- en Midden Nederland dreigt vast te lopen

  9 februari 2023
  Drinkwater Levering
 10. Voorstel voor Europees PFAS-verbod gepubliceerd

  7 februari 2023
  Afvalwater Wet- en regelgeving
 11. Watertarieven 2023 in beeld

  30 januari 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater
 12. Grootgebruiker gaat in 2023 fors meer betalen voor drinkwater

  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 13. Koelwaterbeleid zet industrie- en energiesector klem

  5 december 2022
  Koelwater Lozing en onttrekking Oppervlaktewater
 14. Kabinet zet in op drinkwaterbesparing bij huishoudelijke en zakelijke gebruikers

  28 november 2022
  Drinkwater Kwaliteit
 15. Vitens start pilot voor drinkwater uit de IJssel

  26 oktober 2022
  Drinkwater Kwaliteit
 16. Uitstel Omgevingswet dreigt opnieuw

  13 oktober 2022
  Zoetwater Wet- en regelgeving
 17. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 18. Adviescommissie wil omslag in Brabantse grondwaterbeheer

  19 september 2022
  Grondwater Prijzen en tarieven, Besparing
 19. Neerslag brengt verlichting maar lost langdurige effecten droogte niet op

  14 september 2022
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater
 20. Droogte zet door; uitdagingen steeds groter

  3 augustus 2022
  Markt
 21. Nederlandse industrie gebruikt fors minder water dan veertig jaar geleden

  22 juni 2022
 22. Eenduidige en uniforme beheersing legionellarisico’s in waterzuiveringsinstallaties stap dichterbij

  21 juni 2022
  Beleid en toezicht
 23. VEMW: levering drinkwater cruciaal voor bedrijvigheid, economische groei en werkgelegenheid

  3 juni 2022
  Wet- en regelgeving
 24. Met de drinkwaterbedrijven in dialoog over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

  18 mei 2022
  Beleid en toezicht
 25. KvK zoekt waterschapsbestuurders

  17 mei 2022
  Beleid en toezicht
 26. Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

  11 mei 2022
  Beleid en toezicht
 27. Nationaal Waterprogramma 2022 – 2027 zet in op waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie

  21 maart 2022
  Beleid en toezicht
 28. Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater brengt eerste advies uit

  14 maart 2022
  Wet- en regelgeving
 29. Ondernemers gezocht voor MKB-toetsen waterschapsbelastingen

  22 februari 2022
  Beleid en toezicht
 30. Nieuw initiatief: Platform Duurzaam Legionellabeheer

  27 januari 2022
  Wet- en regelgeving
 31. Watertarieven 2022 in beeld

  26 januari 2022
 32. VEMW en SKIW slaan handen in elkaar

  13 januari 2022
 33. Structurele maatregelen nodig om Nederland droogtebestendig te maken

  17 december 2021
  Beleid en toezicht
 34. Project ‘Optimalisatie Brielse Meer’ van start

  7 december 2021
 35. ‘Geborgde zetels zijn niet ondemocratisch’

  23 november 2021
  Beleid en toezicht
 36. Oproep: Mogelijkheid tot deelname aan PFAS-onderzoek WUR

  9 november 2021
 37. Waterschappen willen lozingsvergunningen doorlichten op PFAS

  26 oktober 2021
  Beleid en toezicht
 38. Waterprofielen voor betere besluitvorming bij (dreigend) watertekort

  5 oktober 2021
  Beleid en toezicht
 39. Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

  27 september 2021
  Klimaat
 40. Gestructureerde aanpak opkomende stoffen stap dichterbij

  14 juli 2021
  Beleid en toezicht
 41. Overheid en bedrijfsleven stellen PFAS-actieprogramma op

  7 juli 2021
  Beleid en toezicht
 42. VEMW levert inbreng voor Commissiedebat Water in Tweede Kamer

  9 juni 2021
  Beleid en toezicht
 43. Drinkwaterbeleid zet in op juiste water voor het juiste gebruik

  3 mei 2021
  Beleid en toezicht
 44. Nationaal Water Programma geeft richting aan aanpak grote wateropgaven

  19 maart 2021
  Beleid en toezicht
 45. Subsidie voor aanleg industriewaterleiding Delfzijl

  18 februari 2021
  Wet- en regelgeving
 46. Terugblik op Watervisie 2021

  17 februari 2021
 47. Opnieuw watertekorten in 2020

  16 februari 2021
  Beleid en toezicht
 48. Bestuurlijke afspraken geven impuls aan aanpak opkomende stoffen

  2 februari 2021
  Beleid en toezicht
 49. Watertarieven 2021 in beeld

  28 januari 2021
  Prijzen en tarieven
 50. Herziening best beschikbare technieken koelwater dringend gewenst

  25 januari 2021
  Wet- en regelgeving
 51. Implementatie Europese Drinkwaterrichtlijn kan starten

  6 januari 2021
  Wet- en regelgeving
 52. Prestaties drinkwaterbedrijven vergeleken

  22 december 2020
 53. Groeiende aandacht industrie voor legionella in waterzuiveringsinstallaties

  19 november 2020
  Wet- en regelgeving
 54. CO2-heffing industrie onvolledig zonder invulling cruciale randvoorwaarden

  17 november 2020
  Wet- en regelgeving
 55. Voorstellen waterschapsbelastingen rijp voor besluitvorming

  9 november 2020
  Belastingen
 56. Rijkswaterstaat aan de slag met bezien lozingsvergunningen

  7 oktober 2020
  Wet- en regelgeving
 57. Drinkwatersector vraagt meer ambitie voor duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening

  18 september 2020
  Markt
 58. Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

  16 september 2020
  Beleid en toezicht
 59. Evides Industriewater en Dow Benelux gaan voor circulair gebruik van industriewater

  11 september 2020
  Markt
 60. Onderzoeksprogramma ‘Saltisolutions’ van start

  4 september 2020
 61. VEMW-onderzoek naar legionella. Doe mee!

  24 augustus 2020
  Beleid en toezicht
 62. Subsidie voor verbeteren zoetwatervoorziening Brielse Meer

  19 juni 2020
  Beleid en toezicht
 63. Aanpassing lozingsvergunning bedrijven biedt geen soelaas in strijd tegen droogte

  16 juni 2020
  Beleid en toezicht
 64. VEMW: Geborgde zetels nodig voor goed waterbeheer

  9 juni 2020
 65. EU regelt hergebruik gezuiverd afvalwater

  3 juni 2020
  Wet- en regelgeving
 66. Neerslagtekort neemt toe en rivieraanvoer neemt af

  27 mei 2020
 67. PBL: waterkwaliteit verbetert door voorgenomen maatregelen

  6 mei 2020
 68. Droogte 2018 leidt tot betere prestaties rioolwaterzuivering

  14 april 2020
  Beleid en toezicht
 69. Vitens waarschuwt voor legionellarisico door corona

  3 april 2020
  Beleid en toezicht
 70. Omgevingswet uitgesteld: geen invoering op 1 januari 2021

  2 april 2020
  Wet- en regelgeving
 71. Waterschappen steunen ondernemers tijdens coronacrisis

  24 maart 2020
  Belastingen
 72. Onderzoek stand van zaken koeling in de industrie

  5 maart 2020
  Wet- en regelgeving
 73. Stuurgroep aanpassing waterschapsbelastingen van start

  17 februari 2020
  Belastingen
 74. AquaVest is Waterinnovator of the Year 2020

  14 februari 2020
 75. Drinkwatersector steeds transparanter maar kan nog beter

  10 februari 2020
  Prijzen en tarieven
 76. Legionella in waterzuiveringsinstallaties: RIVM pleit voor passende maatregelen en meer onderzoek

  21 januari 2020
  Wet- en regelgeving
 77. Nederland weerbaar maken tegen watertekort vraagt grote inspanningen van waterbeheerders en watergebruikers

  20 december 2019
  Beleid en toezicht
 78. Nieuwe poging tot aanpassing belastingstelsel waterschappen

  19 december 2019
  Prijzen en tarieven
 79. Watervisie 2020 presenteert drie Schaduwministers van Water!

  17 december 2019
 80. Nieuwe vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven

  4 november 2019
  Prijzen en tarieven
 81. Waterschappen zuiveren afvalwater efficiënter

  24 oktober 2019
 82. Raad van State: drinkwaterbelang wél geborgd bij verlenen lozingsvergunning aan Sitech Services

  23 oktober 2019
  Beleid en toezicht
 83. Rijkswaterstaat en bedrijven zetten schouders onder actualisatie lozingsvergunningen

  3 oktober 2019
  Beleid en toezicht
 84. Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

  10 september 2019
  Klimaat
 85. Actualisatie watervergunningen bedrijven moet impuls geven aan waterkwaliteit

  8 juli 2019
  Wet- en regelgeving
 86. Legionellarisico's bij waterzuivering vragen om actie

  14 juni 2019
  Beleid en toezicht
 87. Waterverdeling bij droogte blijft maatwerk

  28 mei 2019
  Beleid en toezicht
 88. Minister Van Nieuwenhuizen steekt €7 miljoen in snelle maatregelen voor komend droogteseizoen

  5 april 2019
  Beleid en toezicht
 89. Gebiedsgerichte aanpak bodem- en grondwaterverontreiniging Botlek van start

  21 maart 2019
 90. Waterschapsverkiezingen van belang voor zakelijke energie en –watergebruikers

  19 maart 2019
 91. Beleid warmtelozingen herijkt en aangevuld

  5 maart 2019
  Wet- en regelgeving
 92. Het 7e Watervisiecongres 2019: And the winner is..........

  15 februari 2019
 93. Kentering in transparantie drinkwatertarieven

  8 februari 2019
  Beleid en toezicht
 94. Deltacommissaris spreekt op Watervisie 2019

  29 januari 2019
 95. VEMW publiceert overzicht energie- en watertarieven 2019

  22 januari 2019
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven
 96. Maatschappelijke organisaties bespreken aanpak droogte

  22 januari 2019
  Beleid en toezicht
 97. Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit

  21 januari 2019
  Wet- en regelgeving
 98. Bestuurlijke Versnellingstafel Opkomende stoffen en medicijnresten gestart

  17 januari 2019
  Beleid en toezicht

Komende activiteiten

 1. KNB-event legionellabestrijding

  Legionella