Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  Openstatement by energy intensive industries ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). IFIEC supports the discussion to improve carbon leakage protection for the European industry in light of increased climate ambition.
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 2. Overheid moet plaats weten in energietransitie

  De Kwestie: Telegraaf 14 oktober 2021
  14 oktober 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 3. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Staatscourant Nr. 38594, 20 augustus  2021
  20 augustus 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie
 4. Kamerbrief beantwoording vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell

  Gevolgen uitspraak rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell.
  14 juli 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieGerechtelijke uitspraak
 5. Brief van de minister van EZK inzake Duurzame ontwikkeling en beleid

  Dossiernummer Tweede Kamer: 30 196 no. 755. Naar aanleiding van twee moties, aangenomen door het parlement (motie van het lid Essers c.s., Kamerstuk 35 304, nr. F en motie van het lid Lodders, Kamerstuk 35 302, nr. 42) is nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van de in het Klimaatakkoord afges...
  23 april 2021
  Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief
 6. Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie).
  1 januari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 7. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  35600 Eerste Kamer
  17 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 8. Press release EU on EU ETS 2021

  Further information on the start of phase 4 of the EU ETS in 2021:emission allowances to be issued for aircraft operators and the Market Stability Reserve.
  11 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieRapport
 9. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  Kamerbrief EZK aan de Tweede Kamer
  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 10. Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie 
  15 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 11. Zienswijze VEMW Internetconsultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening

  VEMW steunt het creëren van een collectief warmtesysteem als ‘een systeem waarbij één of meer warmtebronnen door middel van een warmtenet ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers’als uitgangspunt. Daarmee is een ‘open warmtenet’ een k...
  24 juli 2020
  Gassen Klimaat Warmte Wet- en regelgevingRapport
 12. RVO Energielijst Energie InvesteringsAftrek (EIA)

  Rapport in opdracht van het ministerie van EZK.
  1 maart 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 13. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  Nr. 69604 Regeling van de minister van EZK nr. WJZ/ 19226119,
  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 14. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest
  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 15. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  Publicatieblad van de Europese Unie L 334/17 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 16. VEMW Inzicht 3-4 2020

  VEMW Magazine 3-4 2020
  1 oktober 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgeving, Besparing, EmissieInZicht
 17. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  De memorie van toelichting op deze Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord en enkele wijzigingen.
  9 juli 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 18. Klimaatwet 2019

  Publicatie in het Staatsblad (253)
  2 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 19. Klimaatakkoord

  In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van hetpre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad.
  28 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 20. Regeling garanties van oorsprong

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 juni 2019, nr. WJZ/19113828 tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband met de toevoeging van certificaten van oorsprong.
  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving