Terug naar kennisbank

Brief van de minister van EZK inzake Duurzame ontwikkeling en beleid

Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief23 april 2021Jacques van de Worp

Dossiernummer Tweede Kamer: 30 196 no. 755.

Naar aanleiding van twee moties, aangenomen door het parlement (motie van het lid Essers c.s., Kamerstuk 35 304, nr. F en motie van het lid Lodders, Kamerstuk 35 302, nr. 42) is nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van de in het Klimaatakkoord afgesproken aanpassingen van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE).

Bij het Klimaatakkoord is besloten om de lastenverdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE) aan te passen ten gunste van huishoudens. Hierdoor dragen bedrijven voortaan twee derde van de ODE-lasten bij en huishoudens een derde, in plaats van de helft. Over de resultaten van deze onderzoeken is de Kamer geïnformeerd in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ODE-tarieven 2021 en 2022 (Kamerstuk 35 579) (zie hieronder)