Terug naar kennisbank

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument1 januari 2021Jacques van de Worp

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie).

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd (zie bijlage).